Custom Search

Türkçe 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları – Sevda SALLAYICI

6 Şubat 2013

TÜRKÇE 8. SINIF  2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. Herkesin yürüdüğü yollardan başka yollarda yürümek,yürekliliktir.O yollar kişiyi dönüp dolaştırıp,herkesin gittiği yola götürse bile…hazır yolların sürü ile yolcusu ve kendi yolunu kendi açan tek yolcu arasında dağlar kadar fark vardır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilikli olmak        B) Özgün olmak       C) Cesaretli olmak        D) Çalışkan olmak

  2. Yaşlı bir yazarın makalesini kısa bir zamanda bitirdiğini gören genç bir gazeteci:”Üstat,ne kadar çabuk yazıyorsunuz.Makaleyi yarım saatte yetiştiriverdiniz.”demiş.Yaşlı yazar:”O yarım saate bir otuz yıl daha ekleyin.” demiş.

Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Nitelikli ürünler ortaya koyabilmek için çok okumak gerekir.

B)       Gençlerin büyük yazarlardan öğrenecekleri çok şey vardır.

C)       Kolay yazılmış izlenimi bırakan bir yazı geçmişteki birikimlerin ürünüdür.

D)      Bir işte başarılı olmak büyük tecrübeler gerektirir.

 3.İçimiz çirkinse sırmalar giyip süslenemeyiz.Kabaysak,hoyratsak budalalığa gönül vermişsek insan erdemlerine ulaşamayız.İnsan yalnız içinde yaşadığı zenginliklerle gönül alabilir,kalp kazanabilir.Bu da ancak bir incelikte,terbiyede,iç güzelliğinde belirir;gerçek,sabırlarla,özverilerle dile gelebilir.

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)       Kaba insanlar hayatları boyunca mutlu olamazlar..

B)       İnsanlık kıyafetle ölçülemez.

C)       Erdem sahibi insanlar sevilir,sayılır.

D)      Gönül alan,kalp kazanan insanlar iç güzelliğe sahiptir.

 4.Toplum koşulları çevresidir insanın.(I) Bu çevreye uyum sağladıkça insan,mutludur.(II) Uyumsuzluk başladı mı mutsuzluk da boy verir.(III) Kazandığı para yaşamasına yetmedi mi insanın,çevresiyle uyumsuzluğun tohumları serpilmiştir.(IV) Tanıdıklarımız,dostlarımız mutlu değilse,biz de mutlu olamayız.

Bu paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır?

A) I                 B) II                  C) III                   D) IV

 5.Öykülerinde de romanlarında olduğu gibi,kişiler ön planda tutulmuştur.Yazar öykülerinin kahramanlarında  kendi iç dünyasını yansıtmıştır.hem romanlarında hem öykülerinde kişinin ruhsal çöküntüsünü ortaya koymuştur.Düşünceye sık sık yer veren yazar,genellikle öykülerinde kendi yaşadığı acıları,umutları,aşkları ve özleyişleri dile getirmiştir.

Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme-tanımlama     B) Tartışma-örnekleme   C) Açıklama-tanımlama     D) Açıklama-karşılaştırma

 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşamalı bir durum “söz konusudur?

A)      Birden ağlamaya başlamasın mı?

B)       Bu öğrencinin davranışları gittikçe düzeliyor.

C)       Futbola ilgi duyanların sayısı çoktur.

D)      Borcunu zamanında ödersen kredin artar.

 7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işle anlatış aynı zamanda yapılmıştır?

A)      Yirmi beş yıl önce İzmir’de dünyaya geliyor.

 B)      O büyük sanatçı temmuzda Türkiye’ye geliyor.

C)       Konuklar salonda kahve içiyor.

D)       D) Bizim oralara kış hep erken geliyor.

 8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir beklentinin gerçekleşmediği” anlamı vardır?

A)      Disiplinsiz davranışları yüzünden onu kadro dışı bıraktı.

B)       Geçen hafta gösterdiği başarıyı bu hafta da gösterir sanmıştık.

C)       Bu maçı kazanıp çeyrek finale kalacağımızı düşünüyoruz.

D)      Çocuklardan sonra anne babalar da sahneye çıktı.

 9.Aşağıdaki cümlelerden hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır?

A)      Dünyayı dize getiren koca adam karısına söz geçiremiyordu.

B)       Sevginin ateşini denizlerin suyu bile söndüremez.

C)       Biber o kadar acıymış ki ağzım burnum kızardı.

D)      İyi bir alışveriş için sakin kafa ve sağlam cüzdan gerekir.

 10.Kar her yerde etkisini gösteriyor,hatırı sayılır bir soğuk var ülkemizde.

Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam ,aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bizi dikkatle dinlese de zaman zaman dalıyordu.

B) Önemli bir günde böyle olur olmaz şeylerle uğraşma.

C) Yapılan yardımı az bulmuş olacak ki biraz daha destek istiyor.

D) Şirketimiz son yıllarda azımsanamayacak karlara ulaştı.

 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüğün kökü,hem isim hem de fiil olarak kullanılır?

A) Boğaziçi köprüsü hafta sonu kapalıymış.

B) Ayakkabılarımın burnu aşınmış.

C) Köydeki atımız geçen hafta hastalanmış.

D) Kırlangıçlar yuvalarına dönmüş.

 12. 1 Bu sınıf,iki sıra daha alır.

      2 Çocuğu okuldan aldılar, marangozun yanına  verdiler.

      3 Genç kızı bir sevda almış ki sormayın.

      4 Bu kitapların hepsini sana aldım.

      5 İçimi bir korku aldı.

“almak”sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2         B) 3      C) 4        D) 5

 13. I İşi yaptırmak için ille de bastırmak gerekiyormuş.

      II Heyecanını bastırsın diye bir bardak su içti.

      III Padişah isyanı bastırmak için ordu gönderir.

      IV Galatasaray bastırınca rakip takım iyice sindi.

Aşağıdakilerden hangisi” bastırmak” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Hazırlıksız yakalanmak        B) Ortadan kaldırmak        C) Sıkıştırıp zorlamak         D) Baskılı oynamak

 14.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Kuzguna yavrusu anka görünür.”atasözüne yakın anlamlı kullanılmıştır ?

A)      Koyun sürüsüne kurt,parasız bekçilik eder.

B)       Kirpi yavrusunu pamuğum diye sever.

C)       Kurt dumanlı havayı sever.

D)      Ağılda oğlak doğsa otlakta otu biter.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte kullanılmamıştır?

A) O,hiçbir zaman sır saklayamaz;ağzı çok gevşektir.

B) En güç işleri bile yapıp geçimini sağlar;ekmeğini taştan çıkarırdı.

C) Onun yarın geleceğini unutmuşum;aklımdan çıkmış.

D) Onun böyle ağız değiştirmesine kızdım; bir daha da görüşmedim.

 16.”İnsan yapacağı işlerde ……….,konuşmalarında ………….olmalıdır.”tümcesinde boş bırakılan yerlere,aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

A) itinalı-dikkatli        B) planlı-ölçülü            C) düzenli-azimli             D)  bilinçli-inandırıcı

 17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kendinizden başka hiçkimse size barışı getiremez.

B) Kötü barış,iyi bir savaştan daha iyidir.

C) Barışı korumanın en iyi yolu,savaşa hazır olmakdır.

D)  Nerede ıssız biryer yapmışlarsa ona barış adını verirler.

 18.”Bir ay önce babamın safra kesesi alınmış ,dört günde taburcu edilmişti.”Bu cümledeki anlatım bozukluğuaşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “taburcu”sözcüğünden önce “hemen”sözcüğü getirilerek.

B) “dört”sözcüğünden önce “babam”sözcüğü getirilerek

C) “dört günde”sözü atılarak

D) “alınmış”sözcüğünden önce “ameliyatla”sözcüğü getirilerek

 19. İzmirli,sokağın başında görününce,mahallenin tüm delikanlıları yollara dökülürdü.Bu cümlede yan cümle temel cümleye hangi anlamı katmıştır?

A) Zaman                 B) Yer               C) Yön                   D) Kişi

 20.Hatırlıyor musun bu fotoğrafın çekildiği günü?Bu cümlenin nitelikleri hangi seçenekte verilmiştir?

A) Basit,kurallı,soru,eylem cümlesi                       B) Basit,devrik,soru,isim cümlesi

C) Birleşik,kurallı,soru,eylem cümlesi                   D) Birleşik,devrik,soru,eylem cümlesi

 21.Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış.

     Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.

 Bu dizelerde kullanılan altı çizili eylemsinin türce özdeşi  aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)      Aşk,başınıza geldiğinde gülecek haliniz kalmaz.

B)       Gök parçası,kuş tüyü,dal demeti

            Alıştığımız bir şeydi yaşamak

C)       İncitmeden ellerinizi dokunamazsınız hayata.

D)      Daha nem olacaktın bir tanem

           Gülen ayvam ağlayan narımsın.

22. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde neden ilgisi yoktur?

A)      Adana’da sel felaketi tümümüzü üzdü.

B)       Problemi parmak hesabıyla çözecekti.

C)       Acıların en acısı ölüm acısıdır.

D)      Düğün telaşı yavaş yavaş seziliyordu.

 23. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer

      Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

       Sürüler,çemenler,sarı çiçekler

       Beyaz kar,yeşil çam,yayla dumanı.

Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik şiir             B) Epik şiir           C) Didaktik şiir                D) Pastoral şiir

 24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)      Varımı yoğumu bu çocuğun eğitimi için harcayacağım.

B)       Tertemiz duygularımdan,hislerimden yararlanmak istiyordu.

C)       Çocukluk ve gençlik yıllarım bu köyde geçti.

D)      Her haliyle, her davranışıyla olgun bir adamdı.

 25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne açıklayıcısıyla verilmiştir?

A)      Bütün kitapları,ansiklopedileri taradım.

B)       Kitap fuarında ünlü şairlerle,yazarlarla tanıştık.

C)       Hemen gidiyorsun,ateş almaya mı geldin?

D)      Bu çocukları,sokak çocuklarını topluma kazandırmak gerekiyor.

 Her soru 4 puandır, süre bir ders saati

BAŞARILAR 

                                       Türkçe Öğretmeni : Sevda SALLAYICI

 B GRUBU YANIT ANAHTARI

 1.B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.B

7.C

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.A

14.B

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.D

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.