Custom Search

8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları – Sevda SALLAYICI

6 Şubat 2013

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORUSU

1.”sökmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Ektiği fidan tutmamış,söktü.

Saplandığı fikirden sökemedik onu.

Ördüğünü beğenmeyip, sökmüş.

Bu davranışın bana sökmez,dedi.

Arızayı bulabilmek için makineyi sökmeli.

A) 2           B) 3           C) 4          D) 5

 2.”İş bilir komşuları ve bir dediğini iki etmeyen oğullarının yardımıyla her şeyi yoluna koyabileceğini düşünüyordu.”cümlesinde kaç deyim vardır?

A) 1          B) 2             C) 3         D) 4

 3.”Sonra çocuksu çocuksu gülerek bakmaya başlıyordu ona.”cümlesinde altı çizili ekin sözcüğe kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) benzetme B)küçültme C) pekiştirme D) beğenme

 4.”Böyle yaklaşınca hayata,karşıtlıkları kolaylıkla fark edersiniz.Günlük yaşantı içersinde geveze bir insanın konuştuğu değil de,konuşamadığı nokta benim dikkatimi çeker.Çok cesur bir insanın,korkudan dizlerinin bağının çözüldüğü an dikkatimi çeker.Hep böyle kişiliğin içindeki karşıtları merak ederim.Her zaman bir “ama” vardır.O “ama”lar kişiliğinizde ve hayatımızda belirleyicidirler.”

     Diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     İyi bir gözlemcidir.

B)   Karşıtlıklardan yararlanır.

C)      İnsanı bir yönüyle değerlendirir.

D)      Yaşama yaklaşımı değişiktir.

 5.Aşağıdaki deyimlerden hangisi,ötekilerden değişik anlamdadır?

A)  diliyle sokmak      B) dil uzatmak

C)  dili uzun                D) dili çözülmek

 6.     Ben de acıktım arkadaş.(I) Canımı sıkma şimdi benim.(II) Senin de çok acıktığını biliyorum.(III)

Pişen balıktan sana da vereceğim.(IV)

    Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?

A) I          B) II         C) III           D) IV

 7.Aşağıdaki seçeneklerde hangi sözcük birden fazla yapım eki almıştır?

A) gözlem    B) gelenek    C) kaçaklar    D) savcının

 8. I. Uzak bir iklimin ılık havasında;

   II. Güneş,yer,gök iç içe kaynaşır.

  III.Olgun meyvelerle kuşlar fısıldaşır.

  IV. Bahar manzarası dallar arasında.

Dörtlüğün hangi dizesinde tamlama yoktur?

A) I        B) II      C) III      D) IV

 9.Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) samimi-içten            B) fark-ayrım

C) tanıdık-dost             D) özgür-bağımsız

 10.Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümle birincisinin açıklamasıdır?

A) Okuldan ayrılıyor,eve gidiyoruz.

B) Oda yarı aydınlık,herkes susmuştu.

C) Geri döndüm,evde kimse yoktu.

D) Banklara oturmuşlar,durmadan gülüyorlardı.

 11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu,anlamca olumsuzdur?

A) Bu ortamda gel de ders çalış.

B) Böyle güzel film izlenmez mi?

C) Çocuklar oyuncaklarını paylaşamadılar.

D) Çocuk okulu sevmiyor değil.

 12.    Yerli ve yabancı birçok fikir adamı,milletlerimizin özelliklerini belirten sözler söylemişlerdir.Fakat bunların hiçbiri,Atatürk kadar gerçek ölçüsü içinde milletimizin öz niteliklerini ortaya koyamamıştır.Çünkü bu büyük devlet adamı,uzun yıllar Türk evlatlarıyla birlikte düşmana karşı omuz omuza çarpışırken,halkıyla haşır neşir olurken edindiği gözlemlerle,milletimizin karakterini en iyi anlayan kişi olmuştur.

      Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Birçok fikir adamı milletimizin özelliklerini belirten sözler söylemiştir.

B) Milletimizi özellikleriyle en iyi anlayan kişi Atatürk’tür.

C)Atatürk, halkıyla her zaman iç içe, düşmana karşı omuz omuza olmuştur.

D)Türk Milleti üstün özellikler taşıyan  bir millettir.

 13.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)     Mehmet Rauf– Yeşil Gece

B)      Reşat Nuri– Acımak

C)      Orhan Pamuk– Benim Adım Kırmızı

D)      Peyami Safa-Sözde Kızlar

 14.”Anılar bizim iç dünyamızı içtenlikle yansıtan, yaşamın akışına uyarak geçip giden olaylar arasında bizi ayakta tutmaya çalışan, yaşamışlığımızın gerçek belgeleridir.”Bu cümlede anılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) destekleyicidir            B) kanıtlayıcıdır

C) samimidir                    D) yol göstericidir

 15.”Bazıları, şu dünyanın yükünü fazla taşıyor.”

Cümlesindeki sözcüklerin görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) sıfat-sıfat-ad-ad-zarfeylem

B) sıfat-zamir-ad-ad-sıfat-eylem

C) zamir-sıfat-ad-ad-zarf-eylem

D) zamir-sıfat-ad-ad-sıfat-eylem

 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer vurgulanmıştır?

A)     Cumartesi sinemaya ben de seninle geleceğim.

 B)   Cumartesi ben de seninle sinemaya geleceğim.

 C)   Sinemaya ben de seninle cumartesi geleceğim.

 D)   Sinemaya seninle cumartesi ben de geleceğim.

 17.Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisi (basit-bileşik zaman yönüyle) diğerlerinden farklıdır?

 A)  Kitabı bir daha okurdunuz.

B)  Hani dün akşam bize gelecektiniz?

C)  Farkında olmadan neler söylediniz.

D)  Sözlerimi bal gibi  anlıyordunuz.

 18. bilime- tutsağı –dayalı-  gerçeklerle- insanlar-

         1            2             3                4                 5

görüş ve düşüncenin- hiçbir – olmazlar- yetiştirilmiş

              6                          7                8               9

Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     5-6-2-4-1-3-7-9-8          B) 1-3-9-5-4-7-6-2-8

C)   1-3-4-9-5-7-6-2-8          D)  5-1-4-9-2-7-6-3-8

 19. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır?

A)Yalan yanlış fikirlere kapılmayasın.

B)  Evimde çoluk çocuk  kalmasınlar.

 C) Başından geçen olayı yarım yamalak anlattı.

D) Böyle kaba saba bir insan görmedim.

 20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

A)     Tiyatroda dekor,romanda ise tasvir önemlidir.

B)      Bitkilerin tümü cılız ve hastalıklıydı.

C)      Şimdiye kadar olan en şiddetli deprem budur.

D)      Anneannemi biraz daha yaşlanmış gördüm.

 21.Avrupa hayvanları koruma yasasının ilk maddesi şudur:Tüm hayvanlar yaşama hakkına sahiptir.İkinci maddesi,daha güçlü olan insanlar kendilerinden güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdür.Üçüncü olarak, hayvanlar zorunlu bir neden olmadıkça öldürülemez.

Aşağıdaki yargılardan hangisi metinle çelişir?

A)   İnsanlar gerektiğinde hayvanlara bakmak zorundadır.

B)      Gerekiyorsa hayvan bakım evleri kurulabilir.

C)      İnsanlara hayvan sevgisi verilmelidir.

D)      Hayvanlar her ne nedenle olursa olsun öldürülemez.

 22.Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin hangisinde sürerlik anlamı yoktur?

A)     Siz otobüse doğru gidedurun.

B)      Bebeğin güzelliğine bakakaldım.

C)      Bu efsane buralarda anlatılagelir.

D)      Konuklar erkenden çıkageldiler.

 23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?

A)     Bunca zamandır beni neden bekledin?

B)      Böyle bön bön ne bakıyorsun?

C)      Türkçe dersinde  bugün ne anlatılacak?

D)      Bunca çileye nasıl dayanabildin?

 24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A)     Ablam çok çalışkandır.

B)      Başarının sırrı planlı çalışmadadır.

C)      Babam ikinci bir işte çalışıyor.

D)      Unutkanlık beynin az çalışmasındandır.

 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?

A)Sinemadan çıktığımızda Ahmet,filmdeki konunun gerçek bir halk öyküsü olduğunu söyledi.

B)Kardeşime:”Başarmak için çalışmak,hem de düzenli çalışmak zorundasın.”dedim.

C)Sorumluluklarımızı unutur,”Adam sen de.”deriz.

D)Başarıya ve mutluluğa ulaşmak için neler  yapmamız   gerektiğini araştıralım.

Sevda SALLAYICI

 YANIT ANAHTARI : A

1.D

2.C

3.A

4.C

5.D

6.C

7.A

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.C

24.C

25.A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.