Custom Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

6 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi dramatik (ritmik) sanatlar arasında değildir?

A)Tiyatro

B) Müzik

C) Sinema

D) Bale

E) Opera

 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sanat hakkındaki görüşlerinden biri olamaz?

A) Sanat ulusları ileri götüren bir uğraş alanıdır.

B) Sanat için özgür bir ortam hazırlanılmalıdır.

C) Sanatlarla uğraşmak ayrıcalıktır.

D) Batı sanatı örnek alınacak tek sanat olmalıdır.

E) Geleneksel sanatlarımıza önem vermeliyiz.

 3. Aşağıdakilerden hangisi Balzac’ın eseridir?

A) Sefiller

B) Suç ve Ceza

C) Kiralık Konak

D) Madame Bovary

E) Vadideki Zambak

 4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosoyoloji ilişkisiyle ilgili ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Edebî metinlerin bir çevrede ortaya çıkması

B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi

C) Edebî eserlerin toplumsal hayata ışık tutması

D) Yazarın toplumsal olayları tarafsız işlemesi

E) Edebiyat ve sosyolojinin amaçlarının farklı olması

 5.    I. şiirinde

      II. yüzyıllar süren

     III. divan

     IV. kullanılmıştır

      V. aruz ölçüsü

Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime grupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde birinci sırada hangisi yer alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 6. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin temel ifade şekillerinden biri değildir?

A) Coşku ve heyecan dile getiren metinler

B) Olay çevresinde oluşan edebî metinler

C) Anlatmaya bağlı edebî metinler

D) Göstermeye bağlı edebî metinler

E) Duymaya bağlı edebî metinler

 7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?

A) Makale

B) Deneme

C) Roman

D) Anı

E) Gezi yazısı

  8.  Ela gözlerine kurban olduğum

     Yüzüne bakmaya doyamadım ben

      İbret için gelmiş derler cihana

      Noktadır benlerin sayamadım ben

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kafiye düzeni abcb şeklindedir.

B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

C) 2. ve 4. dize arasında yarım uyak vardır.

D) Rubai nazım şekliyle yazılmıştır.

E) Lirik şiir örneğidir.

 9.  Sîne hânem şerha şerha ez firâk

     Tâ be-gûyem şerh-i derd-i iştiyak

Yukarıdaki beytin ölçüsü hangisidir?

A) mefâîlün – mefâîlün – mefâîlün – mefâîlün

B) feilâtün – feilâtün – feilâtün – feilâtün

C) fâilâtün – fâilâtün – fâilâtün – fâilün

D) feûlün – feûlün – feûlün – feûl

E)  fâilâtün – fâilâtün – fâilün

 10. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

      Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,

      Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla

      Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına

      Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Satirik

B) Didaktik

C) Epik

D) Lirik

E) Pastoral

Benzer Sayfalar:

>> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin burayatıklayın 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.