Custom Search

Aday öğretmen yetiştirme evrakları FORM1, FORM3 ÖRNEĞİ‏

3 Mart 2016

Aşağıda 2 evrak var, Danışman öğretmenlerin aday öğretmenler için doldurması gereken formlardır bunlar.

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ ÇALIŞMA PROGRAMI (PLAN) İNDİR Form 1 (1-4 mart) İNDİR

DAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ DERS İZLEME FORMU – FORM -3 İNDİR

Gönderen: Murat Çağıran

Bir Edebiyat Öğretmeninin Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Yazar Açıklaması:

Öncelikle siz değerli dostlara sonsuz selamlarımı sunarım. Sitenizden gerçekten çok yararlanıyorum. Paylaşıma sunduğunuz değerli bilgileri kullanırken, telif olmasa bile derleme bir çalışmayla paylaşıma ufak bir katkım olabilir diye düşündüm. Belki bu vesileyle siz değerli site sahibi ve çalışanlarına teşekkürümü fiilen gerçekleştirmiş olurum. Söylediğim gibi, telif değil, derleme bir çalışma. Bir teftiş esnasında edebiyat öğretmenine lazım olabilecek dosya bilgilerini toplayıp word formatına çevirdim ve arşivledim. Belki bir dostun işine yarar düşüncesiyle de sitenize gönderiyorum.

Esen kalın

TD:18/01/1982-2104

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATATÜRK INKILAP VE İLKELERİNİN

ÖĞRETİM ESASLARI YÖNERGESİ

 1981-1982 Öğretim yılında Ortaöğretim Kurumlarının I.,II.,III.sınıfları ile Temel Eğitim Okullarının VIII. sınıflarında okutulmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Programı,bu dersin “Amaçları”ile amaçlara varmak için ders öğretmenlerinin izleyecekleri yöntemleri belirleyen “Açıklamalar”,2087 ve 2090 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 Bu uygulama sırasında İnkılap Tarihi dersinin amaçlarının gerçekleşmesinin,öğrencilerin Atatürkçü olarak yetişmesi ve Atatürkçülüğü davranış haline getirmelerinin;öğretim sistemi içinde sadece bu ders ile ilgili  öğretmenlerin belirli saatlerdeki öğretim programlarını uygulamaları ile sınırlı kalacağı ve bu konudaki kişisel çalışmaların yetersiz olacağı düşünülmektedir.

 Oysa,bütün öğretmenlerimizin Milli Eğitim Temel Kanunu ve genel programlarda yer alan amaçlar doğrultusunda hareket ederek,öğrencilerini Atatürk İnkılapları ve ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmeleri görevlerinin gereğidir.

 Bu durumda ise,okullarımızdaki her türlü branş öğretmeni ile sınıf öğretmenlerinin derslerinde yeri geldikçe bu konuya önemle eğilmeleri ve programlara uygun biçimde etkinlik göstermeleri zorunlu bulunmaktadır.

 Bakanlığımız Talim ve Terbiye Başkanlığında,uygulamaya konulan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi    Programlarının  yanı sıra diğer ders programlarının geliştirilmesine çalışılmakta;bu çalışmalarda öğrencileri Atatürk’e bağlayıcı esaslar ve yöntemler üzerinde durulmaktadır.Bundan sonra yeniden bastırılacak kitaplar için düzenlenecek şartnamelerde de bu.konuya daha çok önem verilecek;ilk planda bastırılacak bütün kitaplarda, konulara göre Atatürk’ün özdeyişlerinin dikkat çekici biçimde yer alması sağlanacaktır.

 Ancak,Bakanlığımızdaki program çalışmalarının sonu alınıncaya kadar,öğrencilerin Atatürkçü olarak yetiştirilmelerini sağlamak için okullarımızda bütün öğretmenlerin,plan ve programa dayalı işbirliği içinde ortak çalışmalara girmeleri gerekmektedir.Bunun için,bu yönerge alınır alınmaz bütün okullarda Öğretmenler Kurulu toplanmalı,öğretim yılı boyunca bu konuda yapılabilecek etkinlikler saptanmalıdır.

 Temel Eğitim II.Kademe Okulları ile Ortaöğretim Kurumlarında toplanacak Öğretmenler Kurullarında 2087 ve 2090 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinin amaç ve açıklamalarının ışığı altında,bütün öğretmenlerin ders dışı eğitsel çalışmalarda ve rehberlik saatlerinde diğer etkinliklerin yanı sıra, Atatürkçülüğü bir davranış olarak kazandırma yolunda yapılabilecek çalışmalar görüşülmelidir.Temel Eğitim I.Kademe Okullarında toplanacak Öğretmenler Kurullarında ise,mevcut programlardaki amaç ve açıklamalar gözönünde tutularak ders içi ve ders dışı çalışmalarda,öğrenci bilgi ve yaş seviyesine göre,Atatürk’ü bilinçli olarak sevdirme,0’nun eserlerine içtenlikle bağlama yol ve yöntemleri üzerinde de durulmalıdır.Bu genel toplantılarda kararlar alınırken Atatürk yılı dolayısıyla 1980-1981 öğretim yılında bu konuda yapılan etkinliklerin deneyiminden yararlanılmalıdır.

 Öğretmenler Kurullarında alınan bu kararlar,öğrencilerin katılacağı alt teşekküllerde,ayrıntılı programlara bağlanıp,gene Öğretmenler Kurullarının onayından geçtikten sonra uygulamaya konulmalıdır.

 Temel Eğitim II.Kademe ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılabının getirdiği yenilikler ve  değişikliklerle 0’nun ilkelerinin benimsetilmesi ve kavratılmasında yalnız İnkılap Tarihi dersini okutan öğretmenlerin verecekleri bilgiler yeterli görülmelidir.Diğer yandan Temel Eğitim I.Kademe Okullarında da,Atatürk ve eserlerinin tanıtılması,benimsetilmesi,sınıf öğretmenlerinin sadece belirli bir ders içindeki ünitelerin işlenmesi sırasında vereceği bilgilerle sınırlı tutulmamalıdır.Atatürk’ün kişiliği,Kurtuluş Savaşındaki önemli olaylar,Atatürk İnkılabı,Atatürk’ün ilke ve görüşleri,Ulu Önderimizin özdeyişleriyle birlik ve beraberlik içerisinde her fırsatta öğrencilere duyurulmaya çalışılmalı öğrenciler Atatürkçülük konusunda bilinçlendirilmelidir.

 Yönergemiz alındıktan sonra,bu genel etkinlikler dışında,Temel Eğitim II.Kademe Okulları ve Ortaöğretim Kurumlarında öğretim imkanı bulunan ilgili derslerin yapılması gereken zümre toplantılarında,konu île ilgili olarak aşağıdaki derslere göre açıklanan hususlar üzerinde durulmalı,uygulana için ayrıntılarıyla ortak esaslar saptanmalıdır.

             Bu zümre toplantılarında okulda İnkılap Tarihi okutan öğretmen de bulunmalı ve görüşlerinden yararlanılmalıdır.

YUKARIDAKİ DOKÜMANIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir Edebiyat Öğretmeninin Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar 

Ali KUTUCU

Dosya Deposu   Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.