Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – M. N. YILDIRAR

13 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

‘Yâr’ deyince, kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
Lâmbada titreyen alev üşüyor
Aşk, kağıda yazılmıyor Mihriban. “ Abdurrahim KARAKOÇ

1. Yukarıdaki beyitte yer alan “lambada titreyen alev üşüyor” ifadesindeki imgenin nasıl oluşturulduğunu açıklayınız. (5 P)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“ Hey Rıza! Kederin başından aşkın
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın
Sende derya gibi daima taşkın
Daima çalkalanır bir gönül vardır.”

2. Yukarıdaki dörtlükte verilen teşbihi dört unsurunu göstererek yazınız. (10 P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (3+3+4=10 P)

a) Matla’sız gazel gibi uyaklanan genelde tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım şekline ………. denir.(4 P)

b) Kasidelerde şairin bir başkasını övdüğü bölüme …………………….. denir. (3 P)

c) Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna …………….…….….. gazel denir. (3 P)

Düşkünlere kılar ihsan dediler
Eğlen bir karşımda dur nazlı nazlı
Sallanı sallanı geçen güzel yâr
Ben senin derdinden olmuşum hasta
Âşıklar derdine Lokman dediler
İnsafa gel hâlim sor nazlı nazlı
Bağrımda yaramı sar nazlı nazlı
Seni güzellere hayran dediler

4. Yukarıdaki şiirin mısraları karışık olarak verilmiştir.(5+5+10=20 P)

a) Mısralardaki anlam ilişkisini dikkate alarak şiiri yan taraftaki boşluğa düzgün şekilde yazınız. (10 P)

b) Şiirin düzeltilmiş biçimini dikkate alarak hangi şiir geleneğine ait olabileceğini yazınız. (5 P)

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Mehmet Nuri YILDIRAR

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site