Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Akın DOĞAN

16 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘D’; yanlış ise ‘Y’ yazınız. (10P)

 * Mesnevi sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür. (  )

* Yaşama tarzı, sanat ve edebiyat eserlerini etkiler. (  )

* Destanlar günümüze yazılı metinler ile taşınmıştır. (  )

* ‘Hayat ağacı’ miti Uygur destanlarında görülür. (  )

* Kül Tigin Abidesi, Uygur Yazıtları içinde yer almaktadır. (  )

2) Aşağıdaki cümlelerde geçen noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (14P)

 * İlk özel gazete …………………………………  dir.

* ‘Bura Hiroşima’dır’ adlı şiir tarihi bir olay olan …………………………………………………….         anlatır.

* Fikir, duygu ve hayallerin söz veya yazıyla edebi bir şekilde ifade edilmesi sanatına ……………………denir.

* Orta Çağ ……………………….…………. ile başlar; ………………..……………………………ile sona erer.

* Türeyiş Efsanesi …………………………… ‘ne ; Yaratılış Efsanesi ………………………………’ne ait destanlardır.

3) ‘Şamanizm, opera, minyatür, yuğ, tasavvuf, bozkurt, aruz, göktanrı, kaside, roman,gazete, batılılaşma’ sözcüklerini ait oldukları dönemi düşünerek aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (12P)

 * İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı   :

* İslami Dönem Türk Edebiyatı       :

* Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı   :

 4) Edebiyat-tarih ilişkisi ve etkileşimi hakkında bilgi veriniz. Sonuçlarını kısaca açıklayınız.(10P)

  YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı 

Akın DOĞAN

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site