Custom Search

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem Bulmaca Tekniği İle Yazılı Sorusu ve Cevapları

14 Şubat 2013

SOLDAN SAĞA 5. İncirleri yerken bal kokusu alan ve bunu araştırmaya niyet eden kişinin olayının anlatıldığı metnin yazarı 9. Anlaşılması zor kelimeler 10. Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma süreci12. Kanıtlanabilen, kişiye göre değişmeyen anlatım biçimi 14. Gönderilmek istenen mesaj 15. Projeksiyonda kullanılmaya özgü görüntü 16. Dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazma 18. Kaynaktan gelen mesajın ulaştığı kişi 19. Bir mesele üzerine sözlü veya yazılı karşılıklı sertçe konuşma 20. “Nice defterden isim sildirdim/Gelmedi hiç senden ses, kara bahtım” dizelerinin sahibi şairimiz. 22. Sosyal etkinlikleri seven kişinin zekâ türü 26. Duyularla algılanamayan anlatım biçimleri28. Gözleme dayanan anlatım biçimi 29. Konuşmada, yazıda ele alınan düşünce, olay veya durum 30. Kitaptaki sunumun konusu 31. “Beşik” metninde adı geçen bir şair. 32. Ömr-i tehi 34. Kitaptaki Panel’in başkanı 37. Gözlem ve deneyimlere dayanan anlatım 38. Coşkulu ve heyecanlı şiirler 40.  Yükseltmek, geliştirmek 42. Başkasından duyulanları, öğrenilenleri ifade eden anlatım. 44. Tartışmanın kavgaya varacak kadar uzaması 45. Yusuf Has hacip‘in eseri 47. “Kaldırımlar” şiirinin yazarı (soyadı) 48. “Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.”diyen düşünür 49. “Sandılar gemimin yoktur yelkeni/İnadına coşkun es, kara bahtım” dizelerinin sahibi halk ozanımız.

YUKARIDAN AŞAĞI: 1. Çoklu Zekâ Kuramı’nın geliştiricisi 2. “Kendi kendini tanı” diyen filozof 3. “Mutluluk; özgür bir toprak üstünde, özgür bir ulus arasında, özgür bir iş görmektir” diyen düşünür. 4. “Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge/Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı” dizelerin sahibi Divan şairimiz. 6. Dil öğeleri arasında anlam bağıntısı kurma 7. Gereksiz söz tekrarlarından kaçınarak yazılan metinler. 8. Kişisel duyguların ve düşüncelerin ifade edildiği anlatım biçimi 11. Öğretici veya edebi bir metinde konunun işleniş biçimi, 13. Kısa, kesin ifadelerle anlatılan metinler. 14.”Gece” ve “Beş Şehir” metinlerinin konusu olan şehrimiz 17. Kitaptaki” tartışma” metninde adı geçen bir profesör(soyadı)20. Önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalar 21. Öz saygısı yüksek olan kişinin zekâ türü 22. Kelime oyunlarını seven kişinin zekâ türü 23. Mehmet Akif Ersoy‘un şiir kitabı 24. Kaynaktan gelen mesajı araç ve yöntemleri takip ederek ulaştıran kişi 25. Bazı meselelerin görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı 27. “Çalıkuşu” romanının yazarı (ismi) 32. Kelimenin farklı anlam kazanması 33. “Kitap, istikbale yollanan mektuptur” sözünün sahibi düşünce adamımız. 35. “Gülen Ada” metninde adanın da içinde yer aldığı bölge. 36. Güncel, siyasal ve bilimsel olayların açık olarak tartışıldığı toplantı 39. Dinleyiciler önünde yapılan açık oturum 40. Sunumda kullanılan teknolojik bir araç 41. Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler 43. “Kuşlar ötebildiği kadar sevimli/Bebek ağladığı kadar bebektir” dizelerinin sahibi şairimiz. 46. Anlaşılmaz cümlelerin yer almadığı metinler.

Bu dosyanın tamamını İndir 

Mustafa ELİAÇIK

 Yazılı Soruları Sayfasına Dön

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site