Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

18 Nisan 2014

1 )  Tanzimat edebiyatında , şiirde Batı’ya açılmayı savunanlar , yenileyici ve güçlü soluktan mahrumdu. Bu dönemin ilk edebî kişiliği olan ve gazeteci kimliği daha ağır basan ………..  ,   ………… isimli eserinde topladığı şiirlerinde birçok çağdaşı gibi şiire yeni kavramlar sokmaktan başka bir başarı gösteremez.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi –Müntehabat-ı Eş’ar                                 B) R. Mahmut Ekrem—Pejmürde

C) Muallim Naci—Fürûzan                           D) Ziya Paşa – Eş’ar-ı Ziya

E) Yahya Kemal Beyatlı—Kendi Gök Kubbemiz

______________________________________________________________

2 ) Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait değildir?

A) Vatan yahut Silistre          B)Celâlettin Harzemşah        C)  Zafername

D)  İntibah                              E)Cezmi

______________________________________________________________

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi “Şair Evlenmesi”nin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumun,din temsilcilerinin arkasında bilinçsizce sürüklenişini eleştirir.

B) Aracılarla yürütülen bir evliliğin yol açtığı aksaklıklar sergilenir.

C) Tek perdelik,üç birlik kuralına uyan bir töre komedisidir.

D) Kişiler sosyal düzeylerine göre değil , kültürlü kişiler gibi konuşturulur.

E) Batı tiyatrosu tekniği yanında geleneksel halk tiyatrosunun olanaklarından yararlanılır.

_____________________________________________________________

 

4 ) Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu sayılır.Gazeteciliğiyle,tiyatro yazarlığıyla,yeni bir içerikle yazmaya çalıştığı şiirleriyle , halk ağzında yaşayan atasözlerini derlediği “Durub-ı Emsal-i Osmaniye” adlı yapıtıyla ünlüdür.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat sanatçısı , aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi                           B) Şemsettin Sami                             C) Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat Efendi      E) Namık Kemal

SORULARIN TAMAMINI WORD DOSYASI HALİNDE İNDİRİN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site