Custom Search

Sıfatlar Ders Sunusu

25 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözlerdir.

İyi insan, üç çocuk, bulanık su,

bazı kitaplar, hangi ev…

Örneklerde de görüldüğü gibi sıfatlar, bir adın önüne gelerek onu niteleyen, belirten, çeşitli  yönlerden gösterip sınırlayan bir sözcük çeşididir

Bir sözcüğün sıfat görevi kazanabilmesi için mutlaka bir adın ya da zamirin önüne gelerek onu nitelemesi ya da belirtmesi gerekir.

Niteleme Sıfatları

Bir adın önüne gelerek onu durum,renk ve biçim yönünden gösteren onu çeşitli özellikleriyle belirleyen bir sıfat çeşididir.

a)İşaret Sıfatları

Adları işaret yoluyla gösterip belirten bir sıfat çeşididir.

İşaret sözcükleri, bir adın önüne gelerek onları işaret yoluyla gösterirse,

işaret sıfatı; bir adın yerini tutacak biçimde kullanılırsa, işaret zamiri olur.

“İşte” sözcüğü doğrudan işaret sıfatı olarak kullanılabileceği gibi

bir işaret sıfatının başına gelerek onun anlamını pekiştirebilir.

b) Belgisiz Sıfatlar

Bir adın önüne gelerek onu sayı, ölçü, miktar yönünden tam ve kesin olarak değil de

aşağı yukarı, belli belirsiz bir biçimde gösteren sıfat çeşididir.

YUKARIDAKİ SUNUNUN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Sıfatlar Ders Sunusu 

Zeki YOLLU

Ders Sunuları  Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site