Custom Search

Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

20 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Tanzimat’ ın ilanı ile tiyatro da gelişmeye başlamıştır.
Tanzimat döneminde verilen batı etkisindeki ilk eser Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ adlı komedidir.(Şair Evlenmesi’nin ilk yapıt kabul edilip benimsenmesinden sonra 1801’de yazılan İskerleç adlı bir yazara ait olan “Papucçu Ahmet’in Garip Vakaları ve Sergüzeştleri” adlı yapıt daha bulunmuştur.. Yapıt 1956 yılında Fahir İz tarafından bulunmuştur.)
Türk edebiyatında Batı oyunları yolunda yazılmış oyunlar iki çizgi arasında yürümüştür.
a)Komedya çizgisi
b)Dram çizgisi

Komedya yazarları MOLİERE yolunda yürümüşler, zaman zaman da geleneksel oyunlarımızdan da yararlanmışlardır.

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE TİYATRO TÜRÜNDE YAPIT VEREN SANATÇILARIMIZ:
*ŞİNASİ
*NAMIK KEMAL
*TEODOR KASAP
*ÂLİ BEY
*AHMET VEFİK PAŞA (özellikle Moliere’den çeviriler ve uyarlamalar yapmıştır)
*ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (Bireyin dünyasını ortaya çıkararak, ağır bir dille ve sahne tekniğine önem vermeden yazmıştır. Oyunlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.)
*RECAİZADE MAHMUT EKREM

TANZİMAT TİYATROSU HANGİ AÇILARDAN BAŞARILI DEĞİLDİ?
Komedilerde Moliere’nin etkileri geniştir.
Bu sanatçılar gerek dil gerekse oyun tekniği bakımından başarıya ulaşMAmışlardır.


Dram yazarlarımız, romantizmin etkisiyle aşırı duygusallığa kapılma, konuşma dilinden uzaklaşma, olay örgüsünde oyun tekniğine önem vermeme ; konu, vaka ve sözlerde yer alan Hugo, Shakespeare, ..oyunlarından geniş ölçüde etkilenme hatta alıntılar yapma yüzünden başarıya ulaşamamışlardır.
*Tanzimat tiyatrosu toplumun eğitilmesi amacını güder. “Tiyatro millete verilmek istenen mesajların en dinamik aracıdır.”(NAMIK KEMAL)
*KONULAR: Tarihten, dış ülkelerden, bireysel olaylardan alınır. Gelenekler, görenekler, vatan, millet, yurtseverlik konuları işlenir.

YUKARIDAKİ DOKÜMANLARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Tanzimat Edebiyatında Tiyatro 

Seval KAYA SÖNMEZ

Yeterli  Gelmedi mi Hiç Sorun Değil,  Aşağıdaki Sayfamızı da Ziyaret Edin :))

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site