Custom Search

Münazara Konuları

19 Aralık 2012

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Münazarada önemli olan “savunma” dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.

Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalı-dır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup “tez”, diğer grup ise “antitez” i almalıdır. Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir “jüri” seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı gün seçilebilir.

Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır. Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir. (K. GARİPOĞLU, Kompozisyon Bilgileri, s. 31)

Münazaraya katılacak kişilerle, jüri üyeleri münazara tekniği konusunda bilgilendirilmelidir. İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma için en az 2-3 hafta süre verilmelidir.

Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz. Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır.
Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır.Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler:

 • a)Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.)
 • b) El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.
 • c) Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
 • ç) Konuşmacıların fizikî özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç, sakal tıraşı vb.)

Örnek Münazara Konuları:

 • Kırsal yaşam daha iyi ve faydalıdır – kentsel yaşam insanlar için daha iyi ve faydalıdır
 • Suçların önlenmesinde yasalar mı daha etkin yoksa değerler mi?
 • Sevgi mi saygıyı doğurur saygı mı sevgiyi?
 • Ülkemizde dış sermayeyi destekliyorum, dış sermayeyi desteklemiyorum.
 • Teog sınavı gerekli mi gereksiz mi?
 • Sabır katlanmak mı mücadele etmek mi?
 • Kişilik gelişiminde aile mi sosyal çevre mi etkilidir?
 • Öğrencilerin okuma kitabı seçimine müdahale edilmelidir / edilmemelidir
 • Kişiyi başarısızlığa ideal eksikliğimi yoksa eğitim eksikliği mi iter
 • Klonlama insanlar için iyi mi kötü mü
 • Sosyal medya faydalı mıdır zararlı mıdır?
 • Silah sahibi olmak kolaylaştırılmalı / kolaylaştırılmamalı.
 • Ülkemizde nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır kurulmamalı mıdır?
 • Aşk bir hastalıktır / değildir.
 • Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
 • İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
 • Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
 • Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?
 • Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
 • Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
 • İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
 • Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
 • Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?
 • Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?
 • Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
 • Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?
 • Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
 • Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?
 • Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
 • Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
 • İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
 • İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?
 • Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?
 • Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?
 • Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?
 • Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?
 • Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?
 • Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?
 • (S. SARICA – M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 271)
 • Veliler (anne-baba) en iyi öğretmendir. Fikrine katılıyor musunuz?
 • Son zamanlarda yemek yapmak kolay hale geldi. Bu kolaylık insanların yaşam tarzında bir gelişme sağladı mı?
 • Televizyon arkadaş ve aileler arasındaki ilişkiyi bozmuştur. Buna katılıyor musunuz?
 • Nerede yaşamayı tercih ederdiniz? Şehirde mi yoksa, köyde mi?
 • Eğitim kurumlarının eğitime aktardıkları para kadar öğrencilerin spor aktivitelerine de aktarmaları gerekir. Fikrine kalıyor musunuz?
 • Bazıları lokantada, bazıları da evde kendisi hazırlayıp yemeği tercih ederler. Siz nerede yemek isterdiniz?
 • Bazıları derler ki, üniversite derslerine katılım serbest olmalı. Bazıları da üniversite derslerine devam mecburiyeti olmalı, der. Bunların hangisine katılıyorsunuz?
 • Evinizin hemen yanında yeni bir disko açılacakmış. Buna karşı mısınız veya destekliyor musunuz?
 • Devlet toplu taşıma araçlarını mı yenilemeli mi, yoksa daha güzel yollar mı yapmalı?
 • Çocuklar için köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha iyidir? Buna katılıyor musunuz?
 • Öğrenciler okurken çalışmalı mı? Buna katılıyor musunuz?
 • İnsanlar bazen sevmedikleri şeyleri de yapmalılar. Buna katılıyor musunuz?
 • Televizyon, gazeteler ve dergiler meşhurların özel hayatlarına çok fazla yer veriyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
 • Bazıları dünyaya insanlar tarafından zarar verildiğini düşünüyorlar. Buna katılıyor musunuz?
 • Bazı insanlar hayatlarını hep aynı yerde geçirirler bazıları da daha iyi iş için, ortam için, ev için hatta hava için değişiklerde yaşarlar. Siz hangisini tercih edersiniz?
 • Paranızı kazanır kazanmaz harcamak mı iyi, biriktirmek mi iyi?
 • Biri size bir miktar para hediye etti. Bu parayla ya bir mücevher ya da katılmak istediğiniz bir konser bileti alabilirsiniz. Siz hangisini tercih ederdiniz?
 • Canlı yayına katılmak televizyonda herhangi bir olayı izlemekten daha eğlencelidir. Katılıyor musunuz?
 • Gelişme her zaman iyidir, fikrine katılıyor musunuz?
 • Geçmişi bilmenin şimdiki yaşayanlara bir faydası yoktur. Fikrine katılıyor musunuz?
 • Teknoloji sayesinde öğrenciler daha iyi ve daha hızlı öğreniyorlar konusuna katılıyor musunuz?
 • Asla vazgeçme! Bu neyin ifadesi: Hiçbir zaman hedeflerine ulaşmak için durma daha da çok çalış demektir. Fikrine katılıyor musunuz?
 • Bazıları arkadaşla, bazıları da yalnız mı seyahat etmeyi severler. Siz hangisini tercih ederdiniz?
 • Bazıları erken kalkıp işe hemen başlamayı, bazıları da geç kalkıp gece geç saatlere kadar çalışmayı tercih ederler. Siz hangisini tercih ederdiniz?
 • Çok büyük bir holdingde mi yoksa küçük bir firmada mı çalışmayı tercih ederdiniz?
 • Yüz yüze diyalog diğer iletişim (mektup, telefon vs) lerden daha iyidir. Buna katılıyor musunuz?
 • Bazıları bir işi bildiği en iyi metotla yapmayı, bazıları da yeni metotlar veya riskler almayı severler. Siz neyi tercih ederdiniz?
 • Başarı nasıl elde edilir? Planlı çalışarak mı yoksa bazı riskler alıp hayattaki şansları değerlendirerek mi?
 • İnsanın dış görünüşüne bakarak asla hüküm vermemeliyiz. Buna katılıyor musunuz?
 • İnsan önemli bir kararı kendi başına vermemelidir. Buna katılıyor musunuz?
 • Bazı filmler insanları düşündürmek için bazıları da sadece güldürüp eğlendirmek için yapılmıştır. Siz hangisine katılıyorsunuz?
 • İş adamları kar sağlamak için her şeyi yapmalıdır? Buna katılıyor musunuz?
 • Bazıları bir işi yaparken veya yaptırırken acele eder bazıları da işi ağırdan alır. Siz hangisine katılıyorsunuz?
 • Oyunlar çocuklar kadar önemli olduğu kadar büyükler için de önemlidir. Buna katılıyor musunuz?
 • Yetişkinler çocukları adına karar verebilir mi?
 • Hayatta yaşadığımız bazı tecrübeler önce bize zor gibi görünse de gelecek için önemli birer ders olmuştur. Buna katılıyor musunuz?
 • Bazı insanlar işçi bazıları da iş veren olmayı isterler. Siz………………….
 • Şehirler eski tarihi binalarını korumalı mı yoksa, onları yıkıp yerlerine daha modern binalar mı inşa etmeli?
 • Çocuğun başarısında sınıftaki arkadaşlarının etkisi anne babasından daha çoktur? Buna katılıyor musunuz?
 • Eğer siz işveren olsaydınız ne tür bir işçi alırdınız? Tecrübesiz düşük ücretli mi yoksa tecrübeli yüksek ücretli mi?
 • Sizce bir öğrenciye her gün ödev vermek gerekli mi?
 • Araba insan hayatını geliştirmiş midir yoksa ciddi problemler mi meydana getirmiştir?
 • Yüksek ücretli, uzun mesaili, aile ve arkadaşlarınıza daha az zaman kalan bir iş mi; yoksa düşük ücretli, kısa mesaili, aile ve arkadaşlarınıza daha fazla zaman kalan bir iş mi, isterdiniz?
 • Notun öğrencinin öğrenmesine katkısı vardır fikrine katılıyor musunuz?
 • Bilgisayar hayatı kolaylaştırıp daha elverişli hale mi getirmiştir yoksa zorlaştırıp kompleksleştirmiş midir?
 • Grup halinde seyahat etmenin en iyi yolu rehber ile seyahat etmektir. Buna katılıyor musunuz?
 • Üniversitede öğrencilerin bir çok derse katılmaları mı; yoksa tek bir dalda uzmanlaşmaları mı daha iyidir?
 • Çocuk okula başlar başlamaz yabancı dil öğrenmeye başlamalıdır? Buna katılıyor musunuz?
 • Erkekler ve kızlar ayrı okullarda okumalıdır? Buna katılıyor musunuz?
 • Gruplar halinde çalışmak mı, ferdi çalışmak mı daha iyidir?
 • Teknoloji dünyaya faydalı mıdır, zararlı mıdır?
 • Reklam bir ülke hakkında bir çok fikir veya bilgi verebilir. Buna katılıyor musunuz?
 • Modern teknoloji dünyayı tek kültür haline getirmiştir. Buna katılıyor musunuz?
 • İnternet insanlara çok ve değerli bilgiler sağlar bazıları da çok fazla bilginin problem çıkartacağını söyler. Buna katılıyor musunuz?
 • Dans etmenin kültürde önemli bir rolü vardır? Buna katılıyor musunuz?
 • Bazı insanlar Hükümetlerin uzay araştırmalarına daha çok para harcaması gerektiğini bazıları da yer yüzündeki temel ihtiyaçlara para harcanması gerektiğini söylerler.
 • Bazı insanlar hep aynı iklimin yaşandığı yerlerde bazıları da değişken iklimlerde yaşamayı isterler. Siz nerede yaşamak isterdiniz?
 • Öğretmenler öğrencilerin öğrendiği kadar para almalıdır. Buna katılıyor musunuz?
 • Elle iş yapmayı mı, makine kullanmayı mı tercih ederdiniz? Okul öğrencilerden, öğretmenleri değerlendirmelerini istemeli mi?
 • Üniversite öğrenimi bütün öğrencilere sağlanmalıdır. Buna katılıyor musunuz?
 • Hayatı öğrenmenin en iyi yolu arkadaş ve ailenin tavsiyelerini dinlemek mi; yoksa kendi tecrübelerine göre hareket etmek mi?
 • Yabancı ülkeye göç eden birisi kendi adetlerini mi yaşamalı; yoksa göç ettiği ülkenin adetlerini mi yaşamalı?
 • Vaktinizi yalnız mı; yoksa arkadaşlarınızla mı geçirmeyi tercih ederdiniz?
 • Genç yetişkinlerde, ailenin mi yoksa arkadaşların mı etkisi daha çoktur?
 • İnsan boş vakitlerini geçirmek için plan yapmalı mı, yapmamalı mı?
 • Sizce en iyi öğrenme metodu hangisidir: Yaparak yaşayarak öğrenme mi, okuyarak mı, ya da başkalarını dinleyerek mi?
 • Hayatınızda hep yeni değişiklikler olmasını mı; yoksa hep aynı kalmasını mı isterdiniz?
 • İnsan hemen mi karar vermeli; yoksa dikkatlice düşünerek mi karar vermeli?
 • Bir başkası hakkındaki ilk kanı her zaman doğru çıkar. Buna katılıyor musunuz?
 • İnsan hep elindekiyle yetinmez ve hep daha fazlasını ister fikrine katılıyor musunuz?
 • İnsanların değişik elbiseler giymesi onların davranışlarına etki eder mi?
 • İnsanlar gerçek olaylar hakkında kitaplar mı; yoksa hayal ürünü kitaplar mı okumalı?
 • Öğrenciler için Tarih ve Edebiyat okumak Fen ve Matematik okumaktan daha mı önemlidir?
 • Bütün öğrenciler ortaokulda sanat ve müzik dersleri almalıdır. Buna katılıyor musunuz?
 • Gençler yaşlılara bir şeyler öğretebilir mi?
 • Roman ve kısa hikaye okuma film izlemekten daha eğlencelidir? Buna katılıyor musunuz?
 • Her gün okulda jimnastik yapılmalı mıdır? Yoksa öğrenciler sadece akademik çalışmalarla mı meşgul olmalıdır?
 • Sadece çok para kazanan insanlar mı başarılıdır??
 • İnsanın çocukluk yılları hayatını en önemli yıllarıdır. Buna katılıyor musunuz?
 • Çocuklar yapabilmeye başladıkları andan itibaren ev işlerinde yardımcı olamaya başlamalıdırlar? Buna katılıyor musunuz?
 • Öğrenciler okullarda üniforma giymeli mi?
 • Oyun oynamak sadece kazandığın zaman mı eğlencelidir?
 • Grup üyesi olmak mı, grup lideri olmak mı daha güzel?
 • Öğrenciler okumak istedikleri dersleri mi okumalıdır?
 • Hipnozla kısa sürede yabancı dil öğrenilebilir mi?
 • Geleceği bugünden bilmek mümkün müdür?
 • Size göre insanlar ölüme çare bulabilirler mi?
 • Bir insanın uzun yaşaması mı, ömrünü değerlendirerek yaşaması mı daha önemlidir?
 • Ölümün olması mı olmaması mı daha iyidir?
 • Bazı tablolar, 10 milyon dolara kadar alıcı bulmaktadır. Bunu mantıklı buluyor musunuz ?
 • İnsanların herhangi bir konuda fanatik olmaları sizce doğru mudur?
 • Sizce hayvanat bahçelerinin olması gerekli midir?
 • Tabiatta mükemmel bir düzenin olduğunu söyleyebilir miyiz?
 • Eğer mitolojik hikayeler ve efsaneler olmasaydı, yazarlar güzel romanlar yazabilir miydi?
 • Dünyamızdan başka gezegenlerde hayat olabilir mi?
 • Gelecekten haber veren insanlara inanır mısınız?
 • Trafik eğitimi adılı bir desin gerekli olup olmadığını tartışınız.
 • Bir toplumun gelişmesinde ihtiyarların mı, yoksa gençlerin mi katkısı daha büyüktür?
 • Huzur evleri gerekli midir?
 • Günümüzde ihtiyarlara gereken saygı gösteriliyor mu? Gösterilmiyor diyorsanız bunun sebepleri nelerdir?
 • Dünya genelinde insanlar dengeli ve yeterince beslenebiliyorlar mı?
 • “Kainattaki herşey insanın emrine verilmiştir.” sözü doğru mudur?
 • Siz iki gözünüzü 1 milyar dolara satar mısınız?
 • Bir millet, başka bir milletin kültürünü çok kısa bir zamanda benimseyebilir mi?
 • Sizce gelecekte depremlerin olması engellenebilecek mi?
 • “Siz mi zamanı yönetiyorsunuz, yoksa zaman mı sizi yönetiyor?” Tartışınız.
 • Sizce suçlulara idam cezası verilmeli mi, verilmemeli mi?
 • Öğrencilere okuma kitaplarının seçiminde müdahale edilmeli midir, edilmemeli midir?
 • Kitap daha çok gençlikte mi yaşlılıkta mı okunmalıdır?
 • Çok gezen mi, çok okuyan mı daha çok bilir?
 • İmkânsız olsa yerli araba mı yoksa yabancı araba mı alırsınız? Niçin?
 • Yabancı firmaların veya yatırımcıların ülkenizde çalışmasını destekliyor musunuz destelemiyor musunuz?
 • Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişiyor olması günümüz insanını mutlu etmeye yetiyor mu?
 • Bilgisayar öğretmenin yerini alabilir mi?
 • Zengin olmak, mutlu olmak için yeterli midir?

Münazara Örnekleri

Etiketler:

Yorumlar

 1. fazilet dedi ki:

  internet toplumu sosyalleştirirle ilgi bikaç söz verin lütfen

  1. blank Cemre dedi ki:

   sus asil benimkine bcevap versinler

 2. blank elifffff dedi ki:

  ya jüri konuşması yokmu jüri başkanıyım da

  1. blank İzciii dedi ki:

   Sayin müdürüm değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım

 3. blank hazal yaren dedi ki:

  bence cok güzel ama jüri kararı zaten munazzarnın asıl amacı karsındakını cennle yormak deılmı

 4. blank Cemre dedi ki:

  banada intrnet aile ilişkilerini bozmaz ile ilgili birkaç örnek verin

 5. blank Ali dedi ki:

  Üniversite gerekli mi yoksa gereksiz mi ile ilgili fikir alabilirmiyim:-)

 6. blank ahshsh dedi ki:

  Erkekler kadınları yonetır tezini savunuyorum lütfen bi kc örnek verirmisiniz

  1. blank Sanane dedi ki:

   Yanlış savunuyorsun

 7. blank hhjchrur dedi ki:

  ülke kalkınmasında erkekler mi üstündür kadınlarmı ben kadınları savunuyorum lütfen örnek verin

 8. blank Zeynekistan dedi ki:

  Dilimize geçen yabancı Sözcükler zararlıdır hakkında bir kaç etkileyici söz ve savunma lütfen

 9. blank burak dedi ki:

  Kişiyi başarısızlığa ideal eksikliğimi yoksa eğitim eksikliğimi iter

 10. blank Züleyha dedi ki:

  İnsanı suç işlemeye iten sizce kendisimidir yoksa toplumudur

 11. blank mustafa dedi ki:

  Arkadaslar ‘öğrencilerin okuma kitabı seçiminde müdahale edilmemelidir’ savunma acil
  teşekkür ederim

  1. blank Sezgin dedi ki:

   Tarafların anlaşması durumunda devlet tarafından açılan kamu davalari dusmelidir… Bunu arıyorum kaç gündür lütfen yardım edin

 12. blank Mehmet Karahan dedi ki:

  Bana 15 saat ingilizcenin yararlı mı zararlı mı olduğu ile ilgili sözler gönderebilirmisiniz

 13. blank Merve dedi ki:

  Bir toplumun gelişmesinde intiharların katkısı daha büyüktür ?
  Bir kaç örnek verebilirmisiniz ?

 14. blank bilinmeyen dedi ki:

  insan ilişkilerinde saygı daha önemlidir diyen grup için etkileyici bir konuşma

 15. blank kacakl dedi ki:

  dızı ınsanları etkılemez adı altında soz ornegı verebılırmısınız