Custom Search

Noktalama ve Yazım Kuralları – Bulmaca

12 Şubat 2013

NOKTALAMA VE YAZIM KURALLARI – BULMACA

bulmaca

 SORULAR
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Genellikle “Bir varmış, bir yokmuş…” şeklinde başlayan ve yaşanması mümkün olmayan, olağanüstü olaylarla dolu  fakat ibret alınabilecek yazı türü.
2- Duygu ve düşüncelerin, zengin hayallerin oyumlu sözlerle anlatıldığı yazı türüdür.
3- Virgülle ayrılmış sözcük gruplarını birbirinden ayırmada kullanılan bir noktalama işaretidir.
4- Başkalarına ait sözler o işaretin arasına alınır.
5- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
6- “Ah, off, eyvah…” gibi sözcüklerin sonuna konan işaret.
7- Kısaltmalarda, cümlenin bitiminde, sıra bildiren rakamların ardında hangi noktalama işaretini kullanıyoruz?
8- Karşılıklı konuşmalarda, söylenen sözün önüne hangi işaret konur.
9- “Bu ekmeği nereden aldın( )” cümlesinin sonuna hangi noktalama  işareti konulmalı.
10- Her zaman büyük harfle başlayan; Ankara, Ali, Türkiye,Türkçe gibi isimlerin türü…
11- Varlıklara ad olan, bir varlığı ya da kavramı karşılayan sözcük türü.
SOLDAN SAĞA: 
1- Kendisinden sonra örnekler verilecek cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
2- Bir ismin önüne gelerek, o varlığın durumunu, yerini,rengini, sayısını… belirten sözcük türü…
3- Şiirdeki dizelerin her biri.
4- “Yaylı ayraç” işaretinin diğer adı.
5- Uzun cümlelerde özneden sonra hangi noktalama işareti konur?
6- Bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan ek.
7- Yazıda alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için kullanılan işaret.
8- Hal eki olarak kullanıldığında birleşik olarak yazılırken, bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan bir ek…
9- Satır sonunda tamamlanmamış olan sözcüğün heceleri hangi işaretle ayrılır.
10- Bir bağlaç.
11- Diğer adı “hatıra” olan yazı türü.
12- “Yazım Kuralları” ifadesi yerine “………. Kuralları” ifadesi de kullanılabilir. “Yazım” ile eş anlamlı olan bu kurallar topluluğuna hangi isim verilir?
13- Ayrı yazılan soru eki.
14- Hem tamlayanı hem de tamlananı ek alan isim tamlamasıtürü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.