Custom Search

Sergüzeşt ve Mai ve Siyah ile İlgili 70 Test Sorusu ve Cevapları

4 Şubat 2018

1. Taravet’in, Dilber’in evden kaçışına bir türlü akıl erdirememesinin sebebi nedir?

A) Mevsimin kış olması
B) Dilber’in dil bilmemesi
C) Dilber’in yabancı olması
D) Dilber’in yaşının küçük oluşu

2. Edirnekapı civarında eski bir konak olan esircinin evinde bir gece vakti cariyelerden biri hangi şiiri okur ve ağlar?

A) Uçun Kuşlar
B) Çoban Çeşmesi
C) Hürriyet Kasidesi
D) Çıngırak

3. Aşağıdakilerden hangisi eserin sonunda olan olaylardan değildir?

A) Dilber ölmüştür.
B) Celal Beyin annesi yaptıklarına pişman olmuştur.
C) Cevher ölmüştür.
D) Celal Bey ölmüştür.

4. Dilber, hangi çalgı aletini kullanabilmektedir?

A) Ud
B) Keman
C) Kanun
D) Ney

5. “Hayatımız son dakikalarına, sıkıntılarımız son haddine ulaştığı zaman ansızın geliveren bir teselli ya da Allah’ın beklenmedik bir yardımı imdadımıza yetişip yaralı gönüllerimize yeni ümitler verir. İşte o gün de beklenmedik bir olay meydana geliyordu. Belki de bundan sonra çocuğun bütün sıkıntıları sona erecek, ızdıraplar içinde geçen hayatı yatağını değiştiren nehirler gibi yeni bir yön kazanacaktı.” Dilber’in ilk gittiği evde hayatında meydana gelen bu değişiklik nedir?

A) Hanımının aniden ölmesi
B) Hanımının kendisini satmaya karar vermesi
C) Evden kaçmayı başarması
D) Hanımının, kendisini âzad etmesi

6. “Bence en gerçek saadet, temiz bir ruhun aynası olan iki güzel göz; en büyük zenginlik de, iyi bir kalbin hislerini gösteren gül renkli dudaklardan akseden tatlı bir tebessümdür.” diyen Cemal Beye en gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisi sağlayacaktır?

A) Güleryüzlülük
B) Asalet
C) Zenginlik
D) Güzellik

7. Dilber’in okuldaki arkadaşının ismi nedir?

A) Leyla
B) Leman
C) Latife
D) Lale

8. “Yaşlı kadın eve gidip Mustafa Efendinin eşiyle birlikte oturduğu odaya girince hanım ayağa kalkarak telaşlı telaşlı: — Ah, hanımnine! Başıma gelenleri sorma. Benim o pis hizmetçi… O pis Çerkes … Kaçtı, diye dert yanmaya başladı. İhtiyar kadın sakin bir şekilde: —Hayır, kızım… Senin hizmetçin kaçmadı. Bizim evde, diye cevap verdi. Bu cevap üzerine hanım hayretinden donakaldı…” İhtiyar kadın, bu diyalogdan sonra Dilber’in hanımından ne istiyor?

A) Dilber’i affetmesini
B) Dilber’i kendisine satmasını
C) Dilber’i memleketine geri göndermesini
D) Dilber’i baş göz edip esir hayatından kurtarmasını

9. Dilber, Asaf Paşanın evinden de ayrıldıktan sonra Celal Bey ne yapıyor?

A) Evi terk ediyor.
B) Avrupa’ya gidiyor.
C) Resim yaparak teselli arıyor.
D) Dilber’i aramaya başlıyor.

10. Gazetede Ahmet Şevki Efendi ve Ahmet Cemil’in yanına gelerek kocasını soran, ardından da kocasının kendisine ve çocuğuna yaptığı kötü muameleleri anlatan kadın, kimin eşidir?

A) Sait’in
B) Raci’nin
C) Ali Şekip’in
D) Hüseyin Baha Efendi’nin

(Gültekin KOCAKAYA)

Dosyanın Tamamını İndir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.