Custom Search

Servet-i Fünun Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat Dönemi Eserleri

27 Ocak 2013

SERVET-İ FÜNÛN, FECR-İ ÂTİ VE MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

ACIMAK: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, eser küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusu olmayan bir öğretmeninin babasının vefatından sonra onun günlüğü okuyarak babası ve hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenmesini konu alır…

AFAK-I IRAK: Cenap Şehabettin; gezi yazısı

AKIN: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; oyun konusunu İslamiyet öncesi Türk Tarihinden almaktadır; şiirpiyes biçiminde, destan olarak anlatılmaktadır…

AKINCILAR. Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

AKINDAN AKINA: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

AKŞAM GÜNEŞİ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu eserinde,  hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor…

ALTIN IŞIK: Ziya Gökalp; şiir kitabı…

ANADOLU NOTLARI: Reşat Nuri Güntekin; gezi yazısı; yazar bu eserinde, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği görevi sırasında uzun yıllar boyu Anadolu’da yaptığı gezilerin sağladığı gözlemlerini ve Anadolu’nun sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili çeşitli yönlerini anlattığı bir eserdir…

ANAMIN KİTABI: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir…

AND: Ömer Seyfettin; hikâye; çocukluk anılarından söz ettiği bir hikâyedir…

ANKARA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Cumhuriyet dönemi Türkiye’sini anlatır…

ARUZA VEDA: Halit Fahri Ozansoy; şiir…

ASIM: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının altıncı bölümüdür; şair bu şiirlerinde, Türk milletine olan sevgisini dile getirdiği şiirleri yer alır…

ÂŞIKLAR YOLU: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

AŞK-I MEMNU: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; “ Yasak aşk “ anlamındadır. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk romanlarındandır. Roman “ kıskançlık “ teması üzerine kurulmuştur…

ATEŞTEN GÖMLEK: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatır. Kısaca romanda,  İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır…

AVRUPA MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

AZİZ İSTANBUL: Yahya Kemal Beyatlı; makale; şairin İstanbul’a olan sevgisini dile getirdiği yazıları vardır…

BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT: Ömer Seyfettin; hikâye; Peçevi tarihinden alınan bir olayı anlatır; bu hikâyede    “ kahramanlık “ duygusu işlenmiştir…

BAYKUŞ: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro

BEN DELİ MİYİM?: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

BEŞİK: Yusuf Ziya Ortaç; fıkra

BEYAZ LALE: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…

BİNNAZ: Yusuf Ziya Ortaç; oyun; hece ölçüsüyle yazmıştır; şairin başarılı ilk manzum piyesidir…

BİR ACI HİKÂYE: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazar, bu eserinde 32 yaşında intihar eden oğlu Vedad Uşaklıgil’in ölümü üzerine yazmıştır…

BİR GÜNÜN SONUNDA: Ahmet Haşim; şiir…

BİR LAHZA-İ TAAHHUR: Tevfik Fikret; şiir; II. Abdülhamit’e nefretini anlattığı şiiridir…

BİR ÖLÜMÜN DEFTERİ: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…

BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

BİR SÜRGÜN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; II. Abdülhamit dönemindeki Jön Türklerin çalışmaları ve Paris’teki yaşamları anlatılır…

BİR YAZIM TARİHİ: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…

BİTMEMİŞ ŞİİRLER: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin tamamlayamadan öldüğü yarım kalmış şiirlerinin olduğu şiir kitabıdır…

BİZE GÖRE: Ahmet Haşim; fıkra…

BİZİM YOKUŞ: Yusuf Ziya Ortaç; anı…

BOMBA: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…

BU GÜNÜN SARAYLISI: Refik Halit Karay; roman; orta gelirli İstanbul’da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akrabanın kızı olarak gelen bir kız ve bu ailenin yargı değerlerini nasıl alt üst edişi konu ediliyor. Kızın aileye gelir olarak sağladığı katkılar, kaprisleri ve güzel olmasından dolayı birçok talip çıkması aile içinde nasıl etkiler yaptı anlatılıyor…

BÜLBÜL: Mehmet Akif Ersoy; şiir…

CADI: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; metafizik dünya görüşünü eleştiren bir eserdir…

CANAVAR: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; bu eserinde, Anadolu köylüsünün savaş, eğitimsizlik, yoksulluk sebebiyle yüz yüze geldiği acıların anlattığı bir tiyatro eseridir…

CENG DUYGULARI: Halit Fahri Ozansoy; şiir kitabı…

CENGE GİDERKEN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir; Türk –Yunan savaşından sonra yazdığı bu şiir, hem milli duyguları dile getirmiş hem de hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini başlatmıştır. Ayrıca Milli Edebiyat akımının doğuşunda da etken olmuştur…

CENK UFUKLARI: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

CEP ROMANLARI: Ahmet Rasim; roman…

ÇAĞLAYAN: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; öykü; on yedi bölümden oluşur; hikâyeler okura seslenen, onu vatana, örf, adet ve dinine sahip çıkmaya çağıran hikâyeler toplamıdır…

ÇAL ÇOBAN ÇAL: Süleyman Nazif; makale

ÇALIKUŞU: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın ilk romanıdır; bu romanla üne kavuşmuştur, temeli romantik bir aşk hikâyesine dayanan bu romanda aslında İstanbullu olan Feride adlı genç öğretmenin Batı Anadolu’nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik yaşamı anlatılır. Yazar Anadolu’nun geri kalmışlığını, yoksulluk ve bakımsızlığını ortaya koyar…

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ: Mehmet Akif Ersoy; şiir…

ÇETE: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında Rus çarı Prensesi NİNA DANİLOVİÇ’in, Fransız Ernestie evliliğinden sonra Suriye’deki yaşamı; Adana’da bulunan hazineyi almak istemesi ve bu hedefe ulaşmaya çalışırken çete komutanı Kıran Bey’le yaşadığı aşk anlatılmaktadır…çıkardıkları “ Genç Kalemler “ dergisinde yayımladığı ve Milli Edebiyatın bildirgesi sayılmaktadır…

ÇOBAN ÇEŞMESİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

ÇOCUK ADAM: Orhan Seyfi Orhon; roman…

DAĞA ÇIKAN KURT: Halide Edip Adıvar; hikâye; yazar bu eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş savaşı yıllarında başımızdan geçen olayların bazıları kaleme almış, bin bir zorlukla ve mücadele ile yeniden kurulan bu anavatanın anlatılan Türk büyükleri dışında kalan ama asla birey olarak kahramanlıkları anılmayan kişilerden bahsedilmiştir…

DAMGA: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın kısa romanlarından biridir. Yazar bu romanında, âşık olan bir delikanlının sevdiği kız uğruna hayatı boyunca hırsız damgasına vurulması ve bundan dolayı gelişen olayları anlatı

DEĞİRMEN: Reşat Nuri Güntekin; roman; Reşat Nuri Güntekin’in kısa romanlarından biridir; Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında, bir kasabada yaşanan acı tatlı olaylar, kasabanın ileri gelenlerinin ruh dünyası, Sarıpınar’daki depremin açtığı yaralar ile çıkarcı, entrikacı tiplerin acımasız davranışları, ibret verici bir biçimde başarıyla anlatılıyor…

DELİ FİLOZOF: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

DELİ: Refik Halit Karay; oyun…

DİNLE NEYDEN: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

DOKSANBEĞE DOĞRU: Tevfik Fikret; şiir; hayal kırıklarlılarını ele aldığı şiiridir…

DUDAKTAN KALBE: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu kitabında, gerçek sevgiyi anlayamamış bir gencin düştüğü bunalım anlatılmakta ve yanlış yer ve zamanda yaşanmış bir aşkın, verdiği acıları göz önüne seriyor. Kitapta kısaca; kemanist olan Kenan’ın yaşadığı aşklar ve bu aşkların kendi iç dünyasında uyandırdığı bazı duygulardan bahsediliyor. Sadece Kenanın değil aşk yaşadığı bayanlardan da uzun uzun bahsediliyor. Aşkın kişilerin duygu ve düşüncelerinde ne kadar etkili olduğunu anlatılıyor…

DÜĞÜN GECESİ: Orhan Seyfi Orhon; öykü…

DÜN-BUGÜN-YARIN: Orhan Seyfi Orhon; makale…

EDEBİYAT VE HUKUK: Hüseyin Cahit Yalçın; makale; Fransızcadan çevrilmiş olan bu makale yüzünden Serveti Fünun dergisi kapatılmış ve böylece Serveti Fünun topluluğu dağılmıştır…

EDEBİYATA DAİR: Yahya Kemal Beyatlı; makale…

EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR: Halit Fahri Ozansoy; anı…

EFRUZ BEY: Ömer Seyfettin; roman; Batı kültürünün yanlış değerlendirerek her döneme ayak uyduran ve aydın geçinen kişileri eleştirdiği bir eserdir

Bu dosyanın tamamını indirmek için buraya tıklayın.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.