Custom Search

Türk dili ve edebiyatı dersleri uygulama sınavı materyalleri

20 Ağustos 2017

Türk dili ve edebiyatı dersleri uygulama sınavında öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve
konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir. 2017 Öğretim programında da bu beceri alanlarına
yönelik kazanımlara ve etkinliklere bolca yer verilmiştir.

Türk dili ve edebiyatı derslerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri sadece
teorilerle öğretilecek bir etkinlik değildir. Bu becerilerin uygulaması ve etkinlikleri olmak zorundadır.
Türk dili ve edebiyatı dersleri bilgilen ( dir ) me dersi olmaktan çok beceri edin( dir ) me dersi
olmalıdır. Bu da bolca uygulama ve etkinlik gerektirir. Uygulamalar ve etkinlikler derse yönelik temel
bir amaç taşımalı ve belirli bir plan dâhilinde olmalıdır. Hepsinden önemlisi de öğrenciler için zevkli
ve eğlenceli olmalı ayrıca öğrenciler kendilerini bu etkinliğin en temel parçası gibi hissetmeli, sınav
kaygısını en az seviyede yaşamalılardır.

Öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı derslerine bakış açılarını uygulama sınavları
değiştirmelidir. Sıkıcı, yorucu, yıpratıcı, anlaşılması zor, zorunlu ders korkusu, konu fazlalığı vb.
olumsuz eleştiriler alan dersimizi uygulama sınavları ile ilgi çekici, sevdirici, eğlenceli hale
getirmeliyiz ki öğrenciler edebiyatı sevsinler ve okusunlar ki toplumun sevinci ile sevinebilsinler,
dertleriyle dertleşebilsinler.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini okumanın, yazmanın, konuşmanın ve
dinlemenin eğlencesi; yazmaca, okumaca, konuşmaca ve dinlemece diye ifade eden edebiyat Üstadları
eğlendirip bilgilendirmeyi amaçlayan “-maca” ekini; yaz-,oku-,dinle-,konuş- becerileriyle birleştirerek
öğrencilerin hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini amaçlamışlardır.
Bizler de uygulama sınavlarını eğlenceli hale getirmeliyiz. Bu çalışmada uygulama sınavlarına
yönelik değişik ve çeşitli uygulama örnekleri bulacaksınız. Bu çalışma çeşitli kaynaklardan
derlenmiştir.

Türk dili ve edebiyatı derslerindeki uygulama sınavı ( şekli,süresi,içeriği ,…) Bakanlığımız
tarafından sınırlandırılmamış Türk dili ve edebiyatı zümresine bırakılmıştır. Bazı meslektaşlarım
uygulama sınavının yorucu ve zaman alıcı olduğu düşüncesiyle kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir.
Ayrıca yine bazı meslektaşlarımız tarafından sadece yazma becerisine yönelik uygulama sınavı olması
gerektiği savunulmuştur. Bana göre ise 2017 Öğretim programı dört beceri alanına yönelik çok fazla
uygulama çalışması sunmuştur. ( Hikâye, fabl, masal, şiir yazma çalışması, roman tamamlama,
hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, şiir sunusu, dilekçe, tutanak ve mektup yazma, sözlük çalışması,
kitap okuma…) Yıllık planları hazırlarken gördüm ki bu beceri alanlarına yönelik rahat bir şekilde
planlama yapılabiliyor. Ayrıca uygulama sınavının süresi ve zamanı Türk dili ve edebiyatı zümresine
bırakıldığı için bir dönemde bir uygulama sınavı ( dört beceri alanına yönelik ) rahatlıkla yapılabilir.
Sonuç olarak, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki Türk dili ve edebiyatı derslerine
yönelik uygulama sınavı ifadesi olduğu sürece bizler bu sınavı yapmak zorundayız. Eğer bu ifade
yönetmelikten çıkarılırsa uygulama sınavı kaldırılmış olur. Uygulama sınavlarını eğlenceli hale
getirelim…

Ekrem YEKREK

Ayrıca Bakınız

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.