Custom Search

Edebiyat Dinleme Sınavı

17 Ekim 2023

Edebiyat Dinleme Sınavı Örneği – 1

Edebiyat Dinleme Sınavı

Aşağıdaki video önce öğrencilere akıllı tahtadan dinletilir. Ardından da aşağıdaki sorular dağıtılır. Zümre öğretmenlerinin ortak kararı ile öğrencilerin dinlerken not almasına müsaade edilebilir. Yine Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri zümresi kararıyla video iki kez dinletilebilir. Dilerseniz aşağıdaki sorulardan 5’ini hata 3’ünü de alarak dinleme sınavınızı yapabilirsiniz.

Dinleme Videomuz: Sabahattin Ali ve Eseri Kuyucaklı Yusuf

Sorular:

1. Sabahattin Ali Türk edebiyatında hangi akımın öncüleri arasındadır?

2. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf romanı nerede geçer?

3. Yusuf’un karısının adı nedir?

4. Kuyucaklı Yusuf romanı hangi sahne ile başlar?

5. Yusuf’u kim evlatlık edinir?

6. Kaymakam’ın Şakir’e olan kumar borcunu kim ne karşılığında öder?

7. Şakir kısa süreliğine de olsa neden hapse girer?

8. Şahinde Hanım kimdir?

9. Romanda Muazzez’i nasıl bir son beklemektedir?

10. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf dışında 2 eserinin adını yazınız.

Cevaplar:

1. Gerçekçi akım

2. Aydın’ın Nazilli ilçesinde

3. Muazzez

4. Köyünde (Kuyucak) annesi ve babasının eşkıyalar tarafından öldürülmesi ve Yusuf’un da onların başında beklemesi ile roman başlar.

5. İlçe kaymakamı

6. Borcu Muazzez’le evlenme karşılığında Ali öder.

7. Ali’nin Muazezle evleneceğini öğrendiği için

8. Muazzez’in annesidir.

9. Karısını içkili ortamda gören Yusuf’la bu ortamdakiler arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanmış daha sonra da ölmüştür.

10. Sabahattin Ali‘nin eserleri şunlardır:

 • Kuyucaklı Yusuf
 • İçimizdeki Şeytan
 • Kürk Mantolu Madonna
 • Değirmen
 • Bir Orman Hikayesi
 • Hanende Melek
 • Kağnı
 • Ses
 • Yeni Dünya
 • Sırça Köşk
 • Dağlar ve Rüzgâr
 • Kurbağanın Serenadı
 • Öteki Şiirler

Hazırlayan: Yusuf Kenan DURMUŞOĞLU

 

EDEBİYAT DİNLEME SINAVI ÖRNEĞİ – 2

Dinlenecek Öykü: Ömer Seyfettin – Yüksek Ökçeler

Sorular:

1. Hatice Hanım’ın başı neden dönmektedir? 3p

2. Hatice Hanım, çalışanlarının hırsızlığını hangi olaydan sonra fark etmeye başladı? 3p

3. Hatice Hanım, hikayenin sonunda sorununu nasıl çözmüştür? 3p

4. Hatice Hanım, kişilik olarak nasıl biridir? 3p

5. Hatice Hanım evlilikten neden nefret etmektedir? 3p

CEVAPLAR:

1. İskarpinlerinin ökçeleri yüksek olduğu için

2. Hatice Hanım daha önceleri yüksek ökçeli ayakkabılarla evde gezdiği için onun gelişi çıkan sesten dolayı uzaktan belli olmaktaydı. Bu yüzden hiçbir çalışanını suç üstü yakalayamıyordu. Doktorun tavsiyesi ile yüksek ökçeli iskarpinleri çıkarıp terlik giydiği için evin içinde sessizce gezebilmiş ve çalışanları onun geldiğini duymamışlar ve Hatice Hanım’a yakalanmışlardır.

3. Tekrar yüksek ökçeli iskarpinlerini giymüş bu sayede çalışanlarını hırsızlık yaparken yakalayamamış ve tekrar o eski günlere dönümüştür.

4. Hatice Hanım, çok genç yaşta dul kalmış zengin bir hanımcağızdı. Başlıca merakı temizlikle namusluluktu.

5. Küçük yaşta yaşlı ve hasta bir adamla evlendirildiği için.

Hazırlayan: Yusuf Kenan DURMUŞOĞLU

 

EDEBİYAT DİNLEME SINAVI ÖRNEĞİ – 3

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. UYGULAMA SINAVI METNİ (DİNLEME)

KÜLTÜR ŞOKU

Kültür şoku bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, bunalımlar ve gösterdikleri tepkilerdir. Bireyler hiç alışık olmadıkları bir kültürün içine girdiklerinde ister istemez psikolojik açıdan olumsuz bir biçimde etkilenmektedirler. Bu etkilenmenin şiddeti kültürler arasında farklılığa bağlı olarak artıp azalabilmektedir. Ancak insan davranışlarının esnekliği; farklar ve değişimler karşısında insanların hemen kültürel şoka girmesini engellemektedir. Kültürel değişme, eskiyi koruma isteği, psikolojik ve çevresel faktörler kültürel şoku hızlandıran ana unsurlar arasında yer almaktadır. Kişinin yeni ortama uyum sağlayabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Bu süreye uyum süreci denilmekte ve kişiler ancak bu sürenin bitiminde içinde bulunduğu kültüre uyum gösterebilmektedir. Uyum süreci kişiden kişiye değişebildiği gibi kültürler arası farklara bağlı olarak değişebilmektedir. İçinde yetiştiği kültürel ortamda öğrendiği davranışlar, yeni girdiği kültürel yapıdan ne kadar farklı olursa uyum süreci o kadar uzun olmaktadır. Kültür şoku birkaç aydan dört beş yıla kadar sürebilmektedir. Bu süreç daha önce başka ülkelerde ya da şehirlerde bulunup bulunmadığınıza, yaşınıza, cinsiyetinize, ilgi alanınıza, tahsil derecenize ve benzeri özelliklerinize göre değişebilmektedir. Bazı bilim adamları genç insanların ve kadınların yeni duruma daha hızlı adapte olabileceklerini belirtmektedirler. Kültür şoku; gözlem, endişe, kabullenme ve geri dönüş olarak dört evreden oluşmaktadır.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. UYGULAMA SINAVI (DİNLEME)

Öğrencinin Adı, Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:

DİNLEME SINAVI YÖNERGESİ:

1-Ders öğretmeni tarafından hazırlanan uygulama metni, sınıfta sadece iki kez okunacak ya da örnek metin herhangi bir elektronik cihazdan sınıfa sadece iki kez dinlettirilecektir.
2-Dinleme sonunda aşağıdaki tüm soruları yanıtlayınız.
3-Dinleme metnini dinlemek ve soruları yanıtlamak için süreniz bir ders saatidir.
4-Her soru 20 puan değerinde olup dinleme sınavınız 100 puan değerindedir.

DİNLEME SINAVI SORULARI

1.  İnsan davranışlarının……………………………………………..farklar ve değişim karşısında insanların hemen kültürel şoka girmesini engellemektedir.

2. Kişinin yeni ortama uyum sağlayabilmesi için geçirdiği süreye…………………… ………….……… ……denir.

3. Kültür şoku, birkaç aydan………… ……….…….. ……….kadar sürebilir.

4. Kişinin içinde yetiştiği kültürel ortamda öğrendiği davranışlar, yeni girdiği yapıdan ne kadar…………. ……………olursa uyum süreci o kadar uzun olmaktadır.

5. Bazı bilim adamları……………… ……….…..… ve …………………..……………. yeni duruma daha hızlı adapte olabileceklerini belirtmektedirler.

BAŞARILAR
Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YILAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. UYGULAMA SINAVI (DİNLEME) CEVAP ANAHTARI

1. İnsan davranışlarının…esnekliği….farklar ve değişim karşısında insanların hemen kültürel şoka girmesini engellemektedir.

2. Kişinin yeni ortama uyum sağlayabilmesi için geçirdiği süreye……uyum süreci……denir.

3. Kültür şoku, birkaç aydan……dört beş yıla……….kadar sürebilir.

4. Kişinin içinde yetiştiği kültürel ortamda öğrendiği davranışlar, yeni girdiği yapıdan ne kadar……farklı………olursa uyum süreci o kadar uzun olmaktadır.
5. Bazı bilim adamları…genç insanların..…ve ……kadınların….yeni duruma daha hızlı adapte olabileceklerini belirtmektedirler.

Bu soruları word halinde indir

EDEBİYAT DİNLEME SINAVI ÖRNEĞİ – 4

SORULAR
1.Yahya Kemal’in asıl adı nedir?15p

Cevap: Ahmed Agâh asıl ismidir.

2.Yahya Kemal şiirlerinin bazılarını neden 30 yıl gibi bir sürede tamamlamıştır.15p

Cevap: “Şiirlerim vermek istediğim anlamı tam olarak vermelidir” düşüncesiyle yazmıştır.

3.Yahya Kemal’in “OK” şiirini diğerlerinden ayıran özellik nedir.15p

Cevap: Bu şiiri, 11’lik hece vezniyle yazmış olduğu için diğerlerinden ayrılır.

4.Yahya Kemal’in millet vekilliği yaptığı illerden ikisini yazınız.20p

Cevap: Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul

5. Yahya Kemal’in katıldığı Cumhuriyet’imizin kurucu konferansı sayılan konferansın ismi nedir.15p

Cevap: Lozan Konferansı’na katılmıştır.

6.Edebiyat tarihçileri Yahya Kemal’i hangi şairler ile hangi grup içerisinde saymışlardır.20p

Cevap: Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim’le birlikte “Dört Aruzcular olarak sayılmışlardır.

 

EDEBİYAT DİNLEME SINAVI ÖRNEĞİ – 5

Video EBA’da mevcuttur.

DİNLEME SINAVI SORULARI

1.Mehmet Akif ne zaman ,nerede doğmuştur?
2.Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı nerede yazmıştır?
3.İstiklal Marşı TBMM’de ne zaman kabul edilmiştir?
4.Mehmet Akif’in İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını kim istemiştir?
5. Mehmet Akif,İstiklal Marşı’nı neden Safahat’a almamıştır?
6.Safahat’ın kelime anlamını yazınız.
7.Safahat’ın birinci bölümünün ismini yazınız?
8. Mehmet Akif neden Baytar Mektebine yazılmıştır?
9.Mehmet Akif hangi ilimizin milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir?
10.Safahat’ta yer alan hikayelerden ikisini yazınız.

NOT: 
Metin bir kez dinletilecektir.  Tüm soruları dinleme sonunda yanıtlayınız.  Süreniz 40 dakikadır.  Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

DİNLEME SINAVI CEVAPLARI

1.Mehmet Akif 1873’te İstanbul-Fatih’te dünyaya gelmiştir.
2.Mehmet Akif,İstiklal Marşı’nı ,Taceddin Dergahında yazmıştır.
3. İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilmiştir.
4. Mehmet Akif’in İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını Hamdullah Suphi Tanrıöver istemiştir.
6.Safahat; safhalar,aşamalar anlamına gelir.
5. Kahraman ordumuza ithaf ettiği İktiklal Marşı’ını “ O benim değil , milletimindir.” diyerek Safahat’a almamıştır.
7.Safahat’ın birinci bölümünün ismini Safahat’tır.
8. “Bu mektep yenidir,bitirenlere iş verilir.” düşüncesiyle oraya yazılır.
9.Mehmet Akif Burdur ilimizin milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir.
10.Safahat’ta yer alan bazı hikayeler : Küfe,Hasır,Bayram,Seyfi Baba, Koca Karı ile Ömer,Kör Neyzen,Köse İmam ve Asım…

Başarılar dileriz.

Şunlara da bakınız:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.