Custom Search

Türkçe Dersi Hazır Bulunmuşluk Düzeyi Belirleme Sınavı

11 Şubat 2013

TÜRKÇE  DERSİ  HAZIR  BULUNMUŞLUK  DÜZEYİ   BELİRLEME SINAVI

1 –Edison, elektrik ampulünü icat ederken, ampulün içine konacak 3000’e yakın maddeyi denemiş. Başarılı olamamış. Bunun üzerine arkadaşları onu vazgeçirmeye çalışmışlar. Hatta bu durum Teknoloji Enstitüsü tarafından protesto edilmiş. Bu durum karşısında Edisonun cevabı şöyle olur:

-Beyler, evet, 3000 maddeyi denedik, hiçbir netice alamadık. Fakat bu denemelerden üç bin maddenin hiç birinin işe yaramadığı sonucunu almadık mı?

Gerçekten de Edison çalışmalarına devam etmiş. Son olarak da kömürü denemiş. Ampulün içine konan kömür derhal kızararak ışık vermiş.

Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Başaramayacağımız işleri yapmamalıyız.

B)Başaramayan insanlara ikinci bir şans vermeliyiz.

C)Başarısızlıklarımızdan ders almayı bilmeli ve yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz.

D)Aksilikler karşısında yılmalıyız.

2 – Ben insanda iyilik ararım. İyilikten kastım; yardımseverlik, başkasına zarar vermemektir. Bu iki kavramın birleştiği nokta, sevgidir. İnsanı sevmek, doğayı sevmek, kendini sevmek İşte kapıyı açan anahtar budur.

Yukarıdaki paragrafa göre yazarın, insanda aradığı temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)insanları sevmek                                              B)sevgiyle dolu olmak

C)kimseye zarar vermemek                                 D)yardım sever olmak

3 – Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.

 Paragrafa göre okulun ve eğitimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kalkınmanın önemini ve gereğini anlamak.

B)Okumayı alışkanlık haline getirmek.

C)Eğitim kurumlarının bakımını ve onarımını sağlamak.

D)Ulusların kalkınmasında okulun önemini anlamak.

4 – Konuşmak iyi bir davranıştır. Ancak konuşan kimse, ağzından çıkanı çok iyi takip etmelidir. Her yerde konuşmak isteyen kişiler mutlaka hata yaparlar. Konuşup hata yapmaktansa, konuşmayıp karşımızdakini dinlemek, ondan faydalı bilgiler elde etmek daha iyi ve tercih edilir bir yöntemdir, yoldur.

Yukarıda  açıklaması  verilen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.                     B)Söz gümüşse sükût altındır.

C)Söz ağızdan çıkar.                                                       D)Söz büyüğün su küçüğün.

Ey güzel yurdumun gamlı dağları,             Kervan geçirmeyen beller sizdedir.

  Her biri bir çeşit namlı dağlar                     Şahin uçurmayan yeller sizdedir.

  Gürgenli, ardıçlı, çamlı dağları,                  Delirip köpüren seller sizdedir.

  Şu yüce duruşla ne canlısınız                          Ezelden beri mi dumanlısınız?

    (5. ve 6. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplandırınız.)

5 –Şiirde dağların daha çok hangi durumu belirtiliyor?

A)Suların köpürerek akması.                         B)İnsana korkunç görünmesi.

C)Heybetli ve güzel olması.                           D)Ormanlık olması.

6 -Aşağıdakilerden hangisi dağlar için söylendiği halde, sadece insanlara ait özelliktir?

A)Dağların gamlı olması.                               B)Dağların gösterişli olması.

C)Dağlarda canlılık olması.                            D)Dağların namlı olması.

Bir kitabı okumadan köşeye atıp mahkum edenler vardır, onlara benzememeye çalışalım. Gerçek okurlar, hoşlarına gitmeyen kitaplardan bile ağır başlı bir dille söz ederler. Kendilerini naza çekenler, sahte okurlardır. Geothenin şu sözünü asla unutmayalım: İçinde bir iyi tarafı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. Okumadığını söylemek cesaretini gösterecek az insan vardır.

(7. ve 8. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.)

7 -Yazara göre kimler gerçek okurlardır?

A)Yalnızca iyi kitapları okuyanlar.                 B)Okuduklarının tümünü beğenenler.

C)Okurken kendilerini naza çekenler.             D)Hoşlanmadıklarını da okuyanlar.

8 -Yazıda anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bazı kitaplar okunmaya değerdir.

B)Bazı kitaplar okunmayacak kadar kötüdür.

C)İyi kitapları okumalı, kötü kitaplar okunmamalıdır.

D)Her kitabın mutlaka iyi bir yanı vardır.

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adam sözcüğü  iyi huylu, insaniyetli anlamında kullanılmıştır?

A)Bu fabrikayı idare edecek bir adam gerek.   B)Bu okul, şimdiye kadar çok adam yetiştirmiş.

C)Adam başına bir elma aldım.                        D)Adam kişiymiş ki bulduğu parayı teslim etti

10 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A)Ali, top oynarken kolunu kırdı.                            B)Bastığı dal kırıldı, yere düştü.

C)Ona çok kırıldım, görüşmek istemiyorum.           D)Çocuk sehpayı yere düşürüp kırdı.

11 -Bağlamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Mehmet Kaptan, motorunu iskeleye bağladı.              B)Çoban ,köpeğini ağaca bağlamış.

C)Hasan ile Pelinin anlaşmazlığını tatlıya bağladılar.   D)Ayakkabısının bağını bağladı.

12 -Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde küçültme anlamı yoktur?

A)Karşıdaki yüksekçe tepeye tırmanıyordu.                B)Tertemiz bir evi vardı.

C)Arkadaşım mavimtırak bir elbise giymiş.                 D)Eriklerin ekşimsi bir tadı vardı.

13 -Ateş sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Yazık, bile bile kendini ateşe attı.                    B)Elindeki odunları ateşe attı.

C)Ateş yakmak için kibrit kullanmış.                   D)Ormanda ateş yakmak tehlikelidir.

14 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A)Babasını dinlerken, zaman zaman düşünürdü.  B)Üst geçitler trafik sorununu çözdü.

C)Onun tüm dünyası kalın kitaplarıydı.                 D)Aç doymam, tok acıkmam sanır.

15 -Zayıf, cüce bir adamdı, ama kanun, yasa dinlemiyordu.cümlesinde yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcük ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)zayıf-cüce           B)bir-ama                          C)kanun-yasa                       D)cüce-yasa

16 -Kalem öyle çalınmıştır yazıma

        Yazım kışım uymaz, kışım yazıma

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

A)Eş anlamlı sözcükler     B)Zıt anlamlı sözcükler   C)Sesteş sözcükler      D)Birleşik sözcük

17 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem(!) işareti konulmalıdır?

A)Yapacağı işi bitirmeden bırakıp gitmiş     B)Birkaç insan buraya doğru geliyor

C)Havalar ısındı mı göçmen kuşlar gelir       D)Aman, şu çiçeklerin güzelliğine bakın

18 -Evden çıkarken babam, akşam erken gelin dedi. cümlesinde, aşağıdakilerden hangisi tırnak içine alınmalıdır?

A)evden çıkarken         B)akşam erken gelin      C)erken gelin dedi       D)çıkarken babam

19 -Feride yerinde duramadı, birden atıldı:

       Hey Fatma Ana ! Senin kızdan haber var mı?

       Geçenlerde bir mektup aldım. İyiyiymiş.

       Ne zaman geliyor?

       Harmana  başlamadan gelecek.

Yukarıdaki parçada, kaç yere konuşma çizgisi konulmalıdır?

A) 4                     B) 3                             C) 2                              D) 1

20 -Aşağıdaki cümlelerinin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A)Dedem çok güzel saz çalar                      B)Özgürlük, hava ve su kadar gereklidir

C)Sen de mi benim gibi düşünüyorsun       D)İyi öğrendin mi her şey kolay gelir

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?

A)Akşam 20.00de haberler başlıyor.         B)İsmet İnönü 2,cumhurbaşkanımızdır.

C)Prof. Dr, Ahmet Bey, geldiler mi?          D)Tülin, 5, sınıfa geçti.

22 -Beyaz saçlı avcı ( ) köylüye sordu ( )

      ( ) Buralara kuş düşmez mi ( )

Yukarıdaki anlatımda ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerigetirilmelidir?

A) (: ) (,) (-) (?)           B) (,) (: ) (-) (?)                   C) (,) (!) (-) (?)             D) (,) (.) (-) (?)

23 -Hangi cümlede virgül yanlış kullanılmıştır?

A)Ah, evimize tekrar dönebilsem!

B)Beni dinlerken zaman, zaman uyukladı.

C)O, en sevdiğim arkadaşımdı.

D)Bizim köy, etrafı dağlarla çevrili bir çukurun meyilli sırtında kurulmuştu.

24 -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlam değişikliği meydana gelir?

A)Dün, İstanbulda deprem olmuş.                         B)Polis, arabasına bindi.

C)Önce yıkanır, tıraş olur, sonra giyinir.                D)Orhan, haberi duyunca çok sevindi.

25 -Kimileri uçakta, trende, otomobille dolaşır dünyayı, kimileri kitaplarla Bir ülkenin kahramanlarına ait derinliğine bilgi ve duyarlılıklar bulunur kitaplarda. Çıplak gözle göremediklerimizi gösterir bize.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gezilerin insanın bilgi ve görgüsünü arttırdığı.

B)Öğretmenin farklı yolları olduğu.

C)Gözle görülen her şeye inanılması gerektiği

D)Kitapların pek çok açıdan daha öğretici olduğu.

 Şahin  TÜMER

Türkçe  Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.