Custom Search

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

11 Eylül 2019

1. Aşağıda numaralarla verilen dönem adlarını, harfle verilen eser adlarıyla eşleştirerek tablonun sağına yazınız.(10P)

2. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (2×5=10P)
a. Kutadgu Bilig, Divân-ı Lugati’t Türk, adlı eserler ……………………. devrinde yazılmıştır.
b. Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının …………. Dönemi’ne aittir.
c. Türk edebiyatının ilk yerli hikâye örneği ………………………………………….’nin yazdığı …………………………………… adlı eserdir.
d. Modern anlamda öykü (hikaye), edebiyatımıza ilk olarak …… …………………………………. döneminde girmiştir.
e. Dilde sadeleşme hareketi, ilk olarak 1911’de Genç Kalemler dergisinde “……………………………..” makalesinde başlamıştır.

3 Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (2×5=10P)
Kök Türkçe, Uygurca ve Karahanlı Türkçesini kapsayan tarihî dönemin adı Eski Anadolu Türkçesi dönemidir. ( )
Mesnevi, İran (Fars) edebiyatından Türk edebiyatına geçen bir nazım şeklidir. ( )
Türk adının geçtiği ilk yazılı eserimiz Divân-ı Lugati’t Türk’tür. ( )
Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç devreye ayrılır. ( )
Türk edebiyatında destandan hikayeye geçişin ilk örneği Dede Korkut Hikayeleri’dir. ( )

4

Kileri kilitlemezdi. Paraları meydanda dururdu. Hele Mehmet’in namusuna diyecek yoktu. Konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmadan yanından geçerdi. Hatice Hanım, köşkten hiçbir yere çıkmadığı için işi gücü adamlarını denetlemekti. Sürekli odaları dolaşarak, tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi.
….
Yukarıda bir hikayeden alınan metinde;
a. Anlatıcı ……………… kişi anlatıcıdır. (3p)
b. Bakış açısı ise …………….. bakış açısıdır.(3p)
c. Zarf–fiiller, eylemlere gelerek onların cümle içerisinde zarf görevinde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Bu ekler –ıp (–ip, –up, –üp), –arak (–erek), –ınca (–ince), –ken, –maksızın (–meksizin) gibi ekler alır.
Buna göre yukarıdaki metinde zarf–fiillere dört farklı örnek bulunuz. Bulduğunuz ösözcükleri aşağıya yazınız. (4p)

5. Ömer Seyfettin hakkında bilgi vererek üç eserini yazınız. (7p + 3p)

Soru 6.

Yukarıdaki metinlerin farklı yönlerini yazınız. (10P)

7. Kerem ile Aslı hikayesinin sonunda Kerem ile Aslı kavuşmuş mudur? (2p) Siz olsaydınız bu metnin son bölümünü nasıl düzenlerdiniz? (8p)

8. Türk edebiyatı dönemlere ayrılırken göz önünde bulundurulan etkenler nelerdir maddeler halinde yazınız. (10 P)

9. Gülhane hayvanat bahçesi’ne herkez gibi ilk olarak ailece gitmişdik. Zürafa’yı ve maymunları çok iyi hatırlıyabiliyorum. Etrafı uzun uzun incelemiş ve sonra parkın serinliğine kendimi bırakmıştım. Ama bu geziden hiçbir şekilde mutlu olamıyacaktım. Yalnışlıkla girdiğim bölüm de pislik içinde ki küçük kafeslerinde sinir hastası olmuş aslanlar, maymunlar, domuzlar ve kediler görmekden içim daralmıştı. Yukarıdaki metinde bulunan yazım yanlışlarını bularak sözcüklerin doğrusunu yazınız.

10. Bu eserde kaliteli portre denemeleri var ( ) yazar, bazen derinlemesine çalışıp insanın iç organlarına kadar iniyor ( ) Kitabın kendisini aşabilen bir gücü de ( ) Bir dönemi ( ) bir toplumsal kesiti sosyolojik bir gözle gözler önüne serebilmek sizce de önemli değil midir ( )
Yukarıdaki boşluklara uygun olan noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

Dosya Olarak indirmek için TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.