Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Sınav Soruları – Erdal Boşçu

1 Şubat 2013

11.SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. SINAV SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?

 1. Bu metinlerde sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
 2. Metinlerdeki anlam birimleri,somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
 3. Dil yan anlammecaz anlamla örülü olabilir.
 4. Bu tür metinlerde kullanılan dil süslüdür.
 5. Kelimeler soyut anlamda kullanılabilir.

 2.Aşağıdaki edebi türlerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

 1. Destan
 2. Hikaye
 3. Masal
 4. Hatıra
 5. Roman

 3.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biridir?

 1. Sohbet
 2. Gezi
 3. Günlük
 4. Mektup
 5. Biyografi

 4.Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun şekil özellikleri ve konusu ile ilgili değildir?

 1. Önce mektubun yazıldığı yer ve tarih belirtilir.
 2. Sayfa ortalanarak,mektubun yazıldığı firma adı,adresi ve bulunduğu yer belirtilir.
 3. Satırbaşı yapılarak konu belirtilerek istek açıklanır.
 4. Mektup metninin sol alt köşesine ad ve soyad yazılır.
 5. Mektupta ad ve soyadın 3-4 cm altında olacak şekilde sol alt köşesine açık adres yazılır.

 5.Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir.Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür.En uzun dalın uzunluğu bir metreyi geçmez.Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?

A.Açıklayıcı            B.Öyküleyici              C.Tartışmacı                       D.Örnekleme             E.Betimleyici

 6.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?

 1. Dilin göndergesel işlevde kullanılması
 2. Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.
 3. Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.
 4. Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.
 5. Mecazlı ifadeler kullanılmaz.

                                  I.      Açıklayıcı anlatım

                               II.      Öyküleyici anlatım

                              III.      Epik anlatım

                            IV.      Tartışmacı anlatım

7.Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılır?

A.I-III        B.II-IV       C.I-IV       D.III-IV      E.II-III

 8.Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir.

A. Günlükler okuyucu düşünülerek yazılmıştır.

B. Yazıldığı günün tarihini taşırlar.

C.   Olayı yaşayan kişi tarafından yazılmıştır.

D.   Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır

E.   Yazan kişinin hayatından izler taşır.

9.”Yalnızlık”  kelimesinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Ses türemesi   B. Ses düşmesi    C.Ünlü daralması              D.Ünlü daralması      E.Ünsüz düşmesi

 10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

 1. Sen daha öce onu görmüş müydün?
 2. Bu akşam Ahmet’le karşılaştık.
 3. Kübra’yı  aşağı çağırdık.
 4. Ne bakıyorsun kardeşim?
 5. Kardeşim içeriye girdi.

 I- Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir.

II- Bazen ise belli bir cümleyle verilmez,paragrafın bütününe sindirilir.

III-Ana düşünce,parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır.

IV- Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz.

V- Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır.

VI- Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler.

11.Yukarıda numaralandırılmış cümleleri hangi şekilde dizersek düzgün bir paragraf oluşturmuş oluruz?

 1. II-I-VI-V-III-IV
 2. III-IV-V-I-VI-II
 3. III-V-IV-I-VI-II
 4. II-III-V-IV-I-VI
 5. V-IV-VI-I-III-II

 12.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

 1. Anılar iddia ve ispat yazıları değildir.
 2. İçten ve samimi bir anlatım kullanılır.
 3. Olaylar olduğu gibi abartı yapmadan kullanılır.
 4. Kelimeler daha çok gerçek anlamıyla kullanılır.
 5. Yazarın kendini okura açtığı bir tür değildir.

 13.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

      A.Magosa Mektupları –Namık Kemal

      B.Şehir Mektupları – Ahmet Rasim

      C. Saray ve Ötesi – Halit Ziya Uşaklıgil

      D.Avrupa Yolunda – Cenab Şahabeddin

      E.Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar

 14.Küçük Ağa adlı romanıyla tanınan ünlü romancımız kimdir?

A.Salah Birsel   B.Peyami Safa  C.Mustafa Kutlu    D.Tarık Buğra      E. Reşat Nuri Güntekin

 15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?

 1. Okul bugün açılıyor.
 2. Buralardan gitme zamanı şimdi.
 3. Bu ağaçlar yüksekte yetişir.
 4. Bu kıvrımlı yollar bitmez.
 5. Babam şimdi çıktı.

 16. Tezkire, hangi edebi türün eski karşılığı sayılır?

 1. Otobiyografi
 2. Hatırat
 3. Biyografi
 4. Monografi
 5. Rûzname

 17.Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile anının ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi edinebiliriz.
 2. Göndergesellik işlevi kullanılmaktadır.
 3. Kullanılan dil sade , akıcı ve durudur.
 4. Kanıtlanabilir nitelik taşımaktadırlar.
 5. Anlatıldığı dönemden izler taşır.

 -Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirme zorunluluğu yoktur.

-Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.

-Otobiyografiler kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır.

18.Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre cevaplarsak, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 1. D-Y-Y
 2. Y-DY
 3. D-Y-D
 4. Y-D-D
 5. Y-Y-D

 19. Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

 1. Şevket Rado-Ramazan Sohbetleri
 2. Nurullah Ataç-Karalama Defteri
 3. Ahmet Rasim-Eşref Saati
 4. Suut Kemal Yetkin-Dilimiz Üzerine Söyleşiler
 5. Hasan Ali Yücel-Edebiyat Sohbetleri

 20.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?

 1. Sohbet metinlerinde nüktedanlığa yer verilmez.
 2. Sohbette herkesin ilgileneceği konular seçilmelidir.
 3. Düşsel bir anlatım söz konusudur.
 4. Halk söyleyişlerine yer verilir.
 5. Konu kısıtlaması yoktur.Her konuda yazılabilir.

 21.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?

 1. Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
 2. Haber yazıları ilginç olmalıdır.
 3. Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
 4. Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
 5. Haber yazılarının kaynağı hayattır.

 22- Aşağıdakilerden hangisi 5n1k formülündeki sorulardan biri değildir?

A- Ne zaman              B.Neden                C.Kim                   D.Nerede               E.Ne kadar

 23.Tarihte bilinen ilk gazete örneği hangi medeniyette ortaya çıkmıştır?

 1. Roma
 2. Hitit
 3. Bizans
 4. Aztek
 5. Çin

Bu tür ilaçların, çocukların ulaşamayacağı yerde veya oda sıcaklığında saklanması gerekir.

24.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 1. Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından
 2. Yanlış bağlaç kullanılmasından
 3. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
 4. Çatı uyumsuzluğundan
 5. Gereksiz sözcük kullanılmasından

 25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 1. İnsanları yakından tanımak için onlarla aynı evde yaşamak veya seyahat etmek gerekir.
 2. Yazar, okuyucuyu bilgilendirmek ve okuyucuya yol göstermek için yazmış eserini.
 3. Annem sofrayı kurar, biz de dedemin anlattığı masalı büyük bir dikkatle dinlerdik.
 4. Bilgisayar teknolojisi ne kadar gelişirse yaşam o kadar hız kazanıyor.
 5. Maddi durumu elvermediği için yurtdışında eğitim alma olanağından yararlanamadı.

 ERDAL BOŞCU

TDE ÖĞRETMENİ

Benzer Sayfalar:

>> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin burayatıklayın 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.