Custom Search

11. Sınıflar Metin Tahlileri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (BEB)

2 Kasım 2023

11. Sınıflar Metin Tahlileri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (BEB)

1.) Bir metni okumak , en ince ayrıntılarına varıncaya kadar (mânâ, yapı, dil ve üslup) belli bir metoda bağlı olarak ele alıp, inceleme ve metni yazan kişinin düşünce ve duygularını kavramaya,bu işi ”nasıl” ve ‘niçin’ yaptığını anlamaya çalışma çabasına verilen isim nedir ? ( 10 Puan )

Cevap: Metin tahlili

2.) Aşağıdakilerden hangisi metinde biçimi oluşturan öğelerden birisi değildir ? ( 10 Puan )
A) Metnin türü   B) Metnin yapısı   C) Yazarın niyeti    D) Ahnek unsurları    E) Noktalama

3.) Aşağıdaki metin türlerinden hangisi yaratıcılık,etkileyicilik ilkesine dayanır? ( 10 Puan )
A) Röportaj B) Haber yazıları C) Makale D) Hikâye E) Otobiyografi

4.) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri olamaz? ( 10 Puan )
A) Hayallere yer verilir.
B) Amaç bilgi vermek, kanıları değiştirmektir.
C) Nesnellik ağır basar.
D) Kelimeler gerçek anlamda kullanılır.
E) Genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım kullanılır.

4.) Edebî metinlerde aşağıdakilerden hangisi en az kullanılır? ( 10 Puan )
A) Duygular
B) Edebi sanatlar
C) Doğa güzellikleri
D) Mimari yapılar
E) Fizik kuralları

“ Şiir, gürültüden müziğe geçmektir. ( Can Yücel ) Şiir ölçülü uyaklı sözdür. ( Ziya Paşa ) Şiir, kelimelerle yapılan bestedir. ( Yahya Kemal ) Şiir bir hikâye değil sessiz bir şarkıdır. (Ahmet Haşim) Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir. (Necip Fazıl Kısakürek) Şiir sırrın dilidir. (Peyami Safa) …”

5.) Yukarıda verilen şiir tanımlarından hareketle siz de kendi şiir tanımınızı / tarifinizi oluşturunuz. ( 10 Puan )
Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici/etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.Öğrencinin şiir tanımı / tarifi /yorumu değerlendirilecektir.

Gümüş bir dumanla kapandı her yer,
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı;
Sürüler, çemenler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı!

6.) Bu dizelerin,
Nazım birimini : Dörtlük
Dizilişine göre uyak şemasını:a,b,a,b / çapraz kafiye ( 2*10 Puan )
Gözlerimde parıltısı bakır bir taşın
Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın yine bir yudum su veren olmasın
Baş ucumda biri bana “su yok” desin de

7.) Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?Yazınız. ( 10 Puan )
Yalnızlık

8.) Türk edebiyatında kullanılan nazım birimlerini yazınız. ( 3+3+2+2 Puan )
Mısra ( dize ) ,beyit ,bent ,dörtlük ( kıt’a )

Süre 40 dakikadır. Her sorunun puanı soru yanında belirtilmiştir. Puanlamaya noktalama işaretleri, yazım kuralları, kâğıt düzeni, anlatım dâhildir.  Başarılar dileriz.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Bu dosyayı word halinde indir

Öğretmenin Not: BEP sınavında çoktan seçmeli vb. sorular sorabiliyoruz çünkü bu öğrenciler bep planına göre sınav oldukları için öğrenci seviyesine uygun her türlü soru sorulabilir. Ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinde de bu durum belirtilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.