Custom Search

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4 Şubat 2013

1. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 11. SINIF  2.YAZILI SORULARIDIR

 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu ile modern tiyatro arasında ne gibi farklılıklar vardır? Maddeler halinde yazınız.6p

CEVAP: Geleneksel Türk Tiyatrosu doğaçlamaya dayanır. Modern tiyatroda yazılı metin vardır.

              Kostüm, dekor yoktur.                                               Vardır.

              Konular bireyseldir, güldürmeye dayanır.   Konular toplumsaldır, eğitmeye dayanır.

              Kadın oyuncu yoktur. İlk kadın oyuncu olarak afife Anjelik vardır.

 1. Tanzimat Edebiyatındaki yeni ürünlerin (romanhikayetiyatro) teknik yönden zayıf olmasının sebeplerini maddeler halinde yazınız.5p

CEVAP: İlk örnekler Batıdan çeviri yoluyla (taklit) yazılmıştır.

              Toplumu bilinçlendirmek maksatlı yazıldığı için kusursuzluk gözetilmemiştir.

 1. Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanın temel çatışmasını yazınız.4p

 CEVAP: Doğu-Batı

 1. Servet-i Fünun Döneminde verilen eserlerin Tanzimat Dönemindekilerden Batılı anlamda daha iyi örnekler olmasının sebeplerini açıklayarak yazınız.4p

CEVAP: Bu dönem siyasi olarak baskı dönemi olduğu için yazarlar kendilerini sanat vermişlerdir.sanat için sanat anlayışını benimseyerek eserlerini sanat açısından kusursuz olarak vermeye çalışmışlardır.

 

 1. Tanzimat’ın birinci dönemi ile ikinci dönemi arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?6p

1. DÖNEM                                                                  II. DÖNEM

Sanat, toplum için                                                  Sanat, sanat için

Toplumsal konular işlenmiştir.                         Bireysel konular işlenmiştir.

Gazete çok önemli rol oynamıştır.                  Gazete hiç yoktur.

Dil yalındır.                                                               Dil ağırdır.

Aşağıdaki boşlukları uygun bilgileri yazınız.

 1. Şinasi La Fontaine’ den,  Lamartine’den şiirler çevirmiş, bu şiirlerini Tercüme-i Manzume adlı kitapta toplamıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şairTürkçe’nin sadeleştirilmesi ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Atasözlerini Durub-ı  Emsal-i Ali  adlı eserde toplamıştır.  12 p
 1. Edebiyatımızda Ahmet Mithat Efendi kadar çok yazan başka yazar yoktur. Bu yüzden“yazı makinesi” olarak bilinir. Felatun ve Bey ve Rakım Efendi adlı eserinde adlı eserinde “alafrangalık özentisi” işlenir. 6p
 2. Sami Paşazade Sezai’nin en önemli eseri “Sergüzeşt” tir. Bu romanda kölelik teması işlenir. Dilber adlı kızın bir konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile aşk macerası anlatılır. Küçük Şeyler adlı eser yazarın küçük hikayelerini topladığı kitabıdır. 8p
 3. Abdülhak Hamit Tahran Şair-i Azam ( büyük şair ) olarak bilinir. Divan edebiyatınıbitiren şair olmuştur. Şiirlerinde çok ince duygu ve düşüncelerin yanında basit duygu ve düşüncelere rastlamak mümkündür. O, tam bir tezatlar şairidir. Onun şiirlerinde kullandığı asıl temalar aşk ve tabiat tır. ilk şiir kitabı olan Sahra’ da pastoral nitelikteki şiirleri vardır. Eşi Fatma Hanımı kaybetmesi üzerine şiirde ölüm temasına yönelir  ve Makber’ i yazar.14p
 4. Servet-i Fünun Döneminin temsilcileri Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Hüseyin Cahit YalçınMehnet RaufHalit Ziya Uşaklıgil’dir. 5p
 5. Servet-i Fünun dönemi sanatçılarını etkileyen en büyük sanatçı Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Bu dönemde romanda Realizm ve Naturalizm , şiirde Sembolizm veParnasizm akımlarının etkisi olmuştur. Fransız şiirinden alınan Sone ,  Terza-rima  gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Şiirde olduğu gibi romanlarda da dil ağır dır.Yazarın anlatımda kendi kişiliğini gizlemesi bu dönem romanın teknik yönden sağlam olmasını sağlamıştır. 20p
 6. Aşağıdaki bilgilerin yanına doğru yanlış ifadeleri kullanınız. 10p
 1. Noktalama işaretlerini ilk kez Şinasi kullanmıştır.(D   )
 2. Tanzimat’ın ikinci dönemi ve Servet-i Fünun’un sanat anlayışı aynıdır.( D  )
 3. Servet-i Fünun döneminde tiyatro örneği hiç verilmemiştir.( Y  )
 4. Servet-i Fünun döneminde Türkçe köklerden yeni sözcük türettiler.(  Y )
 5. Tanzimatın ikinci döneminde Serbest Müstezat en çok tercih edilen nazım biçimi olmuştur.( Y  )

                                                                                      Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

                                                                                          Arzu YILDIRIMÇAKAR

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.