Custom Search

Türkçe 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları – Sevda SALLAYICI

6 Şubat 2013

TÜRKÇE 8. SINIF  2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1.İyi yazmak ya da güzel konuşmak,her kültürlü insanın edinmek istediği erdemlerin başında gelir.Bu erdemlere sahip olmanın yolu,okumak ve okuduğunu anlamaktan geçer.okuma kültürün temeli olduğu kadar bilginin de başlıca kaynağı ve yöntemidir.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürlü insanların alışkanlıkları     B) Bilginin önemi    C) Okumanın önemi      D) Kendini geliştirmek

 2.Yüz öğrenciden en az iki üç tanesi mutlaka üstün yetenekli olur.Bu yetenek,matematikte olduğu gibi,müzik,resim,edebiyat ve sporda da olabilir.Yetenekli öğrenciler başkaları için örnek teşkil eder.Hayatı boyunca beş on yetenekli öğrenci keşfetmeyen ve onların gelişmesine yardım etmeyen öğretmen,kendini başarılı saymamalıdır.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)      Öğretmenler yetenekli öğrenci keşfedemezlerse kendilerini başarılı saymamalıdırlar.

B)       Öğrenciler içersinde mutlaka üstün yetenekli olanlar vardır.

C)       Öğrencilerin matematik,edebiyat,spor gibi pek çok alanda yetenekleri olabilir.

D)      Yetenekli öğrencilerin eğitimi için gerekli ortam sağlanmalıdır.

 3. Memduh Şevket Esendal’ın “Ayaşlı ve Kiracılarını 1934 yılında böylesine temiz bir Türkçe’yle yazması başarı sayılmalı.Telgraf yazar gibi yazıyor romanı.Kısa cümleleri sık sık kullanıyor ve bunda da çok başarılı.Anlattığı kişilere çok yönlü bakmaya çalışıyor.Romanı okumaya ne zaman başladığınızı,romanı ne zaman bitirdiğinizi anlamıyorsunuz.

Bu paragrafta sözü edilen eserin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Roman kahramanlarının gerçek yaşamdan alınması.         B) Akıcı bir üsluba ve duru bir anlatıma sahip olması.

C)       Cümlelerin söz sanatıyla yüklü olmaları.                          D) Herkesimden okuyucuyu etkiliyor olması.

 4.(1)Kolayca inanma ve inandırılmayı, saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız sayılmayız. (2) Ruh ne kadar yumuşak olur,ne kadar az karşı koyarsa,ona bir şeyi mühürlemek de o kadar kolay olur. (3) Onun için çocuklar,bilgisizler daha çabuk yönlendirilir.(4) Hele ruh zayıf olursa ilk inandırmanın ağırlığı altında daha çabuk boyun eğer.

Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse paragraf anlamlı bir bütün oluşturur?

A) 1. ve 2.              B) 2. ve 4.              C) 3. ve 4.                 D) 1. ve 3.

 5. Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”ta çizdiği dünyanın,böylesine renkli,sıcak ve inandırıcı olması,büyük ölçüde yaşantısından gelen gözlemlerine bağlı.Önemsiz görünen küçük ayrıntılar,romana tam bir çekicilik kazandırıyor.Birdenbire kendinizi kasabada ,olayların ve insanların arasında buluveriyorsunuz.

Bu parçada sözü edilen yazarın yapıtını başarılı kılan özellikler aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Gerçekçilik-etkileyicilik  B) Yalınlık-özgünlük     C) Derinlik-özlülük         D) Duruluk-yenilikçilik

 6.İnsanlar ,onlara söylediğimizi öğrenmezler,bizim yaptıklarımızı öğrenirler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi,bu cümleye anlamca en yakındır?

A)      Konuştuklarımız,yaptığımız davranışlardan daha önemlidir.

B)       Düşündüklerimizi davranışlarımıza yansıtırsak daha iyi anlaşılırız

C)       Nerede,nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmek,insanları etkiler.

D)      Söylediklerimiz değil,yaptıklarımız insanlara yön verir.

 7.    1. O yıl şiddetli kuraklık oldu. 2. Tarımda verim oldukça düşük oldu.

Bu iki cümlenin anlamını değiştirmeden tek cümleye dönüştürülmüş hali,aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Tarımda verimin düşmüş olması sadece kuraklığa bağlı değil.

B)       O yıl şiddetli kuraklık olduğundan tarımda verim çok düştü.

C)       Tarım ürünlerinin değeri  o yıl kuraklık nedeniyle düştü.

D)      Her yıl olduğu gibi o yıl da kuraklık nedeniyle verim düştü.

 8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur?

  A)   Senin bir gün adam olabileceğine inanmazdım.

  B)   Seninle konuşması için ona bir fırsat vereceğini biliyordum.

C)   Ben de onun çok çalışıp okulu bitireceğini zannediyordum.

D)   Kendine güvenebilirsen aynı zamanda başkalarına da güvenebilirsin

 9.Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A)      Birinci romanıyla ikinci romanının konusu neredeyse aynı.

B)       Roman mektuplaşmalarla süren altı bölümden oluşmuştur.

C)       Bu şiirde redifler hep kişi zamiriyle oluşturulmuş.

D)      Eserin insana yaşama sevinci aşılayan bir yanı da var.

 10.Günlerdir sorunlarını paylaşacak bir dost arıyordu.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Senin yüzünden onun başı belaya girdi.             B) Bugüne kadar gönlüne göre bir iş bulamamaktan yakınıyor.

C) Onunla bu konuyu uzun uzun tartıştık.               D)  Uzun zamandır seni arıyorum; ama bir türlü sana ulaşamadım.

 11.Aşağıdaki altı çizili sözcüğün kökü,hem isim hem de fiil olarak kullanılamaz?

A)      Akşam olunca hayat durur,ortalık sessizliğe gömülürdü.

B)       Gençliğinde ne kadar saçma şeyler yaptığını düşünerek kendi kendine güldü.

C)       Asalın sonunda kızla oğlan,el ele tutuşup mutluluk ülkesine giderler.

D)      Bir yerlere koymuştu; ama şimdi nerde olduğunu hatırlamıyordu.

 12. 1 Eğitimde yaratıcılık konusuna eğilmeliyiz.

      2 Şimdiye kadar kimsenin karşısında eğilmedi.

      3 Düşürdüğü kalemi almak için sıranın altına eğildi.

      4 Türk gücü karşısında dünya eğildi.

      5) Matematikte üçgen konusuna eğilmelisin.

“eğilmek”sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)  2        B) 3        C) 4         D) 5

 13. “Şair yaşamı boyunca ,çok kazanmaya,çok satmaya  pirim vermeyen kişidir.”Bu cümlede” pirim vermemek” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Sıradan okuyucuya seslenmek       B) Kazancından kar vermemek

C)      Çok satmayı önemsememek             D) Kazanmaya inanmayan

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,”bir şeyin gerçek değeri ancak ona ihtiyaç duyulduğu zaman belli olur.”anlamında bir atasözü kullanılmıştır?

A)      Deveci ile konuşan kapısını büyük açmalı

B)       Herkesin hamuru ekmeğine göredir.

C)       Kısmetsiz köpek sabaha karşı uyuya kalır.

D)      Abanın kadri yağmurda bilinir.

 15.Aşağıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?

      1 hem nalına hem mıhına vurmak

      2 hem uyuz hem yavuz

      3 hem ziyaret hem ticaret

      4 hem suçlu hem güçlü

A) 1-3           B) 2-4         C) 2-3       D) 3-4

 16.”Benim geldiğimi ………………….el salladı.”tümcesinde el sallamanın hemen yapıldığını belirtmek için boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) görünce         B) gördüğü zaman         C) görür görmez          D) görüp

 17.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kışın sırtında ki paltoyu hiç çıkarmazdı.                   B) Alnındaki sıra sıra ter damlalarını görebildi.

C) İyi ki bu kitabı okumuşum.                                        D) Olaydaki kişilerden birini tanıyordu.

 18. “Mahallenin tümünü kapsayan pislik sağlığı olumsuz etkiliyordu.”Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Zihinsel aktiviteyi arttırmak için problem çözmek gerekir.

B) Soruları dikkatli okumanız başarmanızı sağlar.

C) Birçok dalda çalışarak başarısını arttırıyor.

D) Sınavda başarısını ortaya koyması burs kazanmasına neden oldu.

19.Yolun kenarından denizi seyretmeye başladık. Yarın İzmir’e gitmeyi düşünmüyorduk.Denizden dönünce ablama uğrayacaktık.Akşama teyzemler bize gelecekti.

Yoğun bir gün olacaktı.Paragrafta kaç yan cümle vardır?

A) 1            B) 2            C) 3              D) 4

 20. Geometri,en zorlandığım derslerden biridir.Bu cümlenin olumsuz,devrik,soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geometri,en zorlandığım derslerden biri değil midir?

B) Geometri mi en zorlandığım derslerden biridir?

C) En zorlandığım derslerden biri geometri midir?

D) En zorlandığım derslerden biri değil midir geometri?

 21. İnsan yaşlandıkça doğum günü pastası,fener alayına benziyor.Bu cümlede altı çizili sözcükte kullanılaneylemsinin türce özdeşi,aşağıdaki cümlenin hangisinde vardır?

A)      Gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar bir tuğlada görürler.

B)       Hayat güzel diyerek ölümsüzlüğü tadın.

C)       Yaşlılık,mücadele etmek neye yarar,dediğinizde başlar.

D)      Yaşamı seven herkes,yüz yaşında da olsa gençtir.

 22.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tamlayanı,tamlamanın neden yapıldığını gösteren bir ad tamlaması vardır?

A)      Kahvaltıda portakal suyunu mutlaka içerdi.

B)       Halbuki su depoları yeni onarılmıştı.Pazarda el örgüsü liflerini satacaktı.

C)       Talih kuşu bu kez onun başına kondu.

D)      Pazarda el örgüsü liflerini satacaktı.

23.Aşağıdakilerden hangisi didaktik yazıya bir örnektir?

A)      Ömer Seyfettin’in bir hikayesi

B)       Bir gazetedeki herhangi bir yazı

C)       Çeliğin nasıl elde edildiğini anlatan bir yazı

D)      Karacaoğlan’ın bir şiiri.

 24.Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğuvardır?

A)      Bunca sıkıntıyı içinde nasıl barındırdın günlerce?

B)       Yaşamın güçlükleri seni ümitsizliğe düşürmesin.

C)       Televizyonu tamire götürmüştüm yine bozuldu.

D)      Çantana bir sürü gereksiz şey doldurmuşsun gene.

 25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı değildir?

A)      Gündemdeki kağıt bebekler,mankenler,özel haytalarıyla dikkat çekmeye çalışıyor.

B)       İki özel dostum,Naile ve Esra,yakında üniversiteli olacak.

C)       Binamız,kırk yıldır oturduğumuz ev,yakında yıkılacak.

D)      Sorunlarımızı,ailemizle aramızda olanları,kimseyle paylaşamayız.

  Her soru 4 puandır, süre bir ders saati

BAŞARILAR 

                                       Türkçe Öğretmeni: Sevda SALLAYICI

 YANIT ANAHTARI

 1.C

2.D

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.D

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.C

24.A

25.D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.