Custom Search

Sınavlarda Kullanılmaya Uygun Edebiyat Soruları ve Çözümleri

19 Aralık 2012

01. “Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir.” diyen sanatçı, “Türkçülüğün Esasları” adlı eseriyle  görüş ve düşüncelerini ortaya koymuştur.

Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

( ZİYA GÖKALP )

 

02. Aşağıdaki eserlerden hangisi ait olduğu döneme göre farklıdır ? Bu eser kime aittir ? Neden )

İBİŞ’İN RÜYASI     GÜNLERİN GETİRDİĞİ     FAZİLET ECZANESİ     ŞIK     SİSLER BULVARI

( Farklı olan “ŞIK” tır ve bu eser Hüseyin Rahmi Gürpınar’a aittir. Çünkü Şık, Servet-i Fünûn döneminde yazılan bir eser olduğu halde, diğerleri Cumhuriyet döneminin birer eseridir.)

 

03. ”Bir yazısı yüzünden Bodrum’a sürülmüştür. Cezası affedilmesine rağmen Bodrum’dan ayrılmaz. Deniz hikâyeleriyle tanınır; denize hayranlıkla bağlıdır. Şiirsel, akıcı bir üslubu vardır.”

Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

(Halikarnas BalıkçısıCevat Şakir Kabaağaçlı”)

 

04. Aşağıdaki eserlerden hangisi ait olduğu döneme göre farklıdır ? Bu eser kime aittir ? Neden ?

SUSUZ YAZ     SODOM VE GOMORE     BİR SÜRGÜN     EFRUZ BEY     YAPRAK DÖKÜMÜ

( Farklı olan “Susuz Yaz”dır; bu eser Necati Cumali’ye aittir; çünkü Susuz Yaz, Cumhuriyet dönemi eseri iken diğerleri Milli Edebiyat dönemi eseridir. )

 

05. Aşağıda verilen söz ve açıklamalarla hangi sanatçılarımız kastedilmektedir ?

       *** Bayrak şairi : ARİF NİHAT ASYA

       *** Türkçem benim ses bayrağım : FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

       *** Evler şair : BEHÇET NECATİGİL

       *** Kaldırımlar şairi : NECİP FAZIL KISAKÜREK

       *** “Cingöz Recai” tiplemesiyle : PEYAMİ SAFA

       *** “Kirpi” takma adla yazdığı yazılarıyla : REFİK HALİT KARAY

       *** Bir insanı sevmekle başlar her şey : SAİT FAİK  ABASIYANIK

       *** Türkçem ağzımdaki annemin ak sütüdür : YAHYA KEMAL BEYATLI

       *** Gurbet şairi : KEMALETTİN KAMU

       *** Şair-i Âzâm : ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

       *** Vatan şairi : NAMIK KEMÂL

       *** Tezatlar şairi : ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

06. Aşağıdaki eserler kimlere aittir ?

ÇANKAYA          ÇAKIR’IN DESTANI         KURT KANUNU         ZİYA’YA MEKTUPLAR

F.RIFKI ATAY      FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA         KEMAL TAHİR        CAHİT SITKI TARANCI

SARNIÇ                TANRIDAĞI ZİYAFETİ                  HANDAN                  SÜRGÜN

SAİT FAİK ABASIYANIK           R.NURİ GÜNTEKİN            H. EDİP ADIVAR        REFİK HALİT KARAY

07. Aşağıdaki sanatçılardan biri, bir yönüyle diğerlerinden ayrılır. Bu sanatçı kimdir ? Neden ?

CEMAL SÜREYA     ORHAN VELİ     ECE AYHAN     TURGUT UYAR     SEZAİ KARAKOÇ

( Orhan Veli diğerlerinden ayrılır; çünkü Orhan Veli Garip ‘1. Yeni’, diğerleri de 2. Yeni şairlerindendir. )

08. “Kenan Hulûsi’nin bir öykücü olarak katıldığı edebiyat topluluğu nedir ?

( YEDE MEŞALECİLER )

 

09. Aşağıdaki sanatçılardan biri, bir yönüyle diğerlerinden ayrılır. Bu sanatçımız kimdir ? Neden ?

YAŞAR NABİ NAYIR                ENİS BEHİÇ KORYÜREK                ZİYA OSMAN SABA              CEVDET KUDRET SOLOK                             VASFİ MAHİR KOCATÜRK

( Enis Behiç Koryürek farklıdır; çünkü Enis Behiç Koryürek BEŞ HECECİ, diğerleri ise YEDİ MEŞALECİDİR. )

 

10. Aşağıdaki eserler türlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır ? Neden ?

BİR ADAM YARATMAK               KENDİ GÖKKUBBEMİZ               ÇAMAŞIRCININ KIZI                        SİVAS YOLLARINDA               ESİR ŞEHRİN İNSANLARI

( Bir Adam Yaratmak dışta kalır; çünkü Bir Adam Yaratmak oyundur. Kendi Gökkubbemiz ile Sivas Yollarında şiir, Çamaşırcının Kızı ile Esir Şehrin İnsanları romandır. )

 

11. Aşağıdaki eserler türlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır ? Neden ?

GECELERİM         BİR ACI HİKÂYE          ŞIPSEVDİ         BUGÜNÜN SARAYLISI         MASKE VE RUH

( Maske ve Ruh, dışarıda kalır; çünkü Gecelerim ile Bir Acı Hikâye anı, Şıpsevdi ve Bugünün Saraylısı roman, Maske ve Ruh ise oyundur. )

 

12. Aşağıdaki eserlerden bir sanatçısına göre diğerlerinden farklıdır. Farklı olan eser nedir? Eserler kimlere aittir ?

ŞİŞHANEYE YAĞMUR YAĞIYORDU          ON İKİYE BİR VAR          SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI     GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM               IV. MURAT

(  IV. MURAT    farklıdır. Eser Turan Oflazoğlu’nun; diğerleri de Haldun Taner’indir. )

 

13. Aşağıdaki eserleri sanatçılarına göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Eserler kimlere aittir ?

Müntehabat-ı Eşarım           Rüya           Âkif Bey          Harabat           Tahrib-i Harabat

(  Müntehabat-ı Eşarım farklıdır, Şinasi’nindir. Rüya ile Harabat Ziya Paşa’nın, Âkif Bey ile Tahrib- Harabat Namık Kemal’indir. )   

 

14. Aşağıdaki eserleri sanatçılarına göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Eserler kimlere aittir ?

Afife Anjelik          Finten          Macera-yı Aşk          Nağme-i Seher           Altın Işık

( Altın Işık farklıdır, eser Ziya Gökalp’indir. Afife Anjelik ile Nağme- i Seher R.Mahmut Ekrem’in, Fitnen ile Macera-yı Aşk A. Hamit Tarhan’ındır. )

 

15. Aşağıdaki eserleri türlerine  göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Neden ?

KIZIL ELMA       İLK DÜŞEN AK       KÜÇÜK ŞEYLER       PİYALE       İFFET

(İffet dışta kalır, çünkü  Kızıl Elma ile Piyale şiir, İlk Düşen Ak ile Küçük Şeyler hikâyedir. İffet ise bir romandır. )

 

16. Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme ile Takdir-i Elhân’daki eleştirilerine “Demdeme” ile hangi sanatçımız cevap vermiştir ?

( MUALLİM NÂCİ ) 

 

17. Servet-i Fünûn dönemi edebiyatının sona ermesinin nedeni neydi ?

( Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Edebiyat ve Hukuk” adlı yazısının gerekçe gösterilmesiyle  dergi kapatılmış, böylece edebiyat topluluğu sona ermiştir. ?

18. “Tarık Buğra ‘Küçük Ağa’ romanında Kurtuluş Savaşı’na katılan Anadolu halkını yüceltici bir bakışla anlatır. Behçet Necatigil bizde ‘kabare’ türünün öncüsü olmuştur. Peyami Safa ‘Çankaya’ adlı eserinde Atatürk’le ilgili anılarını anlatmıştır. Haldun Taner şiirlerinde mitolojik unsurları bir arada kullanmış, şiirlerine gizemli bir hava katmıştır. Falih Rıfkı ise ‘Fatih-Harbiye’ adlı eserinde, Neriman ve Şinasi’nin şahsında Doğu-Batı meselesine değinmiştir.”

Yukarıdaki parçada yapılan yanlışları bulunuz.

( “kabare türünün öncüsü Behçet Necatigil değil Haldun Taner’dir. “Çankaya” Peyami Safa’nın değil Falih Rıfkı Atay’ındır. Mitolojik unsurların şiire yansıtılmasını sağlayan Haldun Taner değil Behçet Necatigil’dir. “Fatih-Harbiye” Falih Rıfkı’nın değil, Peyami safa’nındır. )

 

19. “Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir. Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre  tasvirleri gerçekçidir. Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır. Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır. Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.”

Yukarıdaki parçada Milli Edebiyat ile ilgili ne tür bir yanlışlık yapılmıştır.

( “Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır.” İfadesi yanlıştır. )

 

20. “Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır. Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında  eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve  “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.”

Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçımız kimdir ?

( Refik Halit Karay )

 

21 “Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır. Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir. Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır. 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir. Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.”

Yukarıdaki parçada Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili yapılan yanlış nedir ?

( “Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve sübjektiftir. “ açıklaması, Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili değildir. )

 

22. “ Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır. Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir. Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi  olmuştur. Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir. “

Yukarıdaki parçada yapılan açıklamalardan hangisi Garip akımı ile ilgili değildir ?

( “Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.” Açıklaması Garip akımı ile ilgili değildir. )

 

23. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan  Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir ?

( Cengiz Aytmatov )

24. “Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur. Görünümü, eşyayı, insanı  gerçeküstücülerden daha da  aşırıya giderek soyutlamışlardır. Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir. Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak  yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana  çıkarılmalıdır.”

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi İkinci Yeniler için söylenemez ?

 ( “Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.” açıklaması İkinci Yeniler için söylenemez. )

 

25. “Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.”

Yukarıda sözü edilen edebi topluluğun adını yazınız.

( Maviciler )

 

26. I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi  Fransız şairlerini önek almıştır. II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir. III.   Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin  doğallığından yararlanmışlardır. IV.  İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları  topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak  görmüşlerdir. V.   Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

( IV. Maddede bir bilgi yanlışlığı vardır. )

 

27. I. Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır. II. Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. III. Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir. IV. Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır. V. Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.”

Yukarıdaki parçada Tanzimat dönemi edebiyatı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır ?

( “IV”  numaralı açıklama  yanlıştır. )

 

28. “Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.”

Bu parçada tanıtılan sanatçımız kimdir ?

( Ziya Paşa )

 

29. Aşağıdaki eserler kimindir ?

YARIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR     KİMSECİK     ADAMIN BİRİ      KAPALI ÇARŞI          HUZUR

  (TARIK BUĞRA          YAŞAR KEMAL   CAHİT KÜLEBİ   BEHÇET NECATİGİL  A.H.TANPINAR

 

30. Aşağıdaki eserleri türlerine  göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Neden ?

MEZARDAN SESLER            BAHAR VE KELEBEKLER                      MOR SALKIMLI EV           ERENLERİN BAĞINDAN                      LÜZUMSUZ ADAM

( Mezardan Sesler ile Erenlerin Bağından mensur şiir, Bahar ve Kelebekler ile Lüzumsuz Adam öyküdür. Anı türünde olan Mor Salkımlı Ev dışarıda kalır. )

 

31. Aşağıdaki sanatçılardan biri, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Farklı olan sanatçı kimdir ? Neden ?

YUSUF ZİYA ORTAÇ                 MELİH CEVDET ANDAY               ENİS BEHİÇ KORYÜREK                 HALİT FAHRİ OZANSOY                  ORHAN SEYFİ ORHON

(M. C. Anday farklıdır; çünkü M. Cevdet “Garip”çidir; diğerleri de “Beş Hececiler” dendir.)

 

32. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri ile tanınan şairimiz kimdir ?

(Kemâlettin Kâmi Kamu )

 

33. “Üç İstanbul” adlı romanı ile “İstibdat” , ”İttihat ve Terakki” ve “Mütareke”   dönemlerinin İstanbul’unu anlatan sanatçımız kimdir ?

( Mithat Cemal Kuntay )

 

34. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Toplusal Gerçekçiler” içinde yer almaz )

YAŞAR KEMÂL        MEHMET ÇINARLI      KEMÂL TÂHİR    ORHAN KEMÂL     FAKİR BAYKURT

( Mehmet Çınarlı )

 

35. “Şehir Mektupları, Falaka, Eşkâl-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya “adlı eserlerle tanınan sanatçımız kimdir ?

( Ahmet Rasim )

 

36. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ait olduğu döneme göre farklıdır ? Neden ?

Attila İlhan       Cemal Süreya       Edip Cansever       Ece Ayhan       Ülkü Tamer

( Attila İlhan farklıdır; çünkü A. İlhan Mavici, diğerleri de İkinci Yenicidir )

 

37. “Yazar bu romanda toplumdaki çalkantıları, devrimlere karşı çıkan tutucuları anlatır. Softaların dini nasıl bir sömürü aracı olarak kullandıklarını ortaya koyar. Eserin kahramanı, Şahin Bey’dir. “

Yukarıda sözü edilen eser nedir, yazarı kimdir ?

( Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin )

 

38. “Fahriye Abla, Seranad, Olvido gibi tanınmış şiirleri olan sanatçımız kimdir ?                (Ahmet Muhip Dıranas )

 

39. “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı eserindeki şiirleri bestelenerek “Atatürk Orotoryosu”  haline getirilen sanatçımız kimdir ?

( Cahit Külebi )

 

40. Şiirlerinde “ev-aile-yakın çevre” üçgenindeki bir dünyayı anlatan sanatçımız kimdir ?

( Behçet Necatigil )

 

41. “Şiir duygudan çok akla dayanmalı, duyarlığın ürünü olan ‘şairânelik’ ten arındırılmalıdır. Şiiri; resim müzik gibi sanatlardan yararlanmamalıdır.” diyen edebiyat topluluğu nedir ?

( Garip akımı, I. Yeniler )

 

42. İlkelerini  “samimilik, canlılık ve devamlı yenilik”  diye açıklayan edebiyat topluluğunun adı nedir ?

( Yede Meşaleciler )

 

43. İlk olarak “Soytarının Kızı” adıyla İngilizce yayınlanan eser nedir, yazarı kimdir ?

( Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar )

 

45. Anadolu’ya müfettiş olarak gezerken oluşun gözlem ve incelemelerini  “Anadolu Notları” olarak kitaplaştıran yazarımız kimdir ?

(REŞAT NURİ GÜNTEKİN )

46. Yakup Kadri; ……………………….. ‘da Bektaşi tekkelerindeki hayatı ve tekkelerin toplumda yol açtığı çöküntüleri; ……………………… ‘de ise I. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul’un işgal edildiği dönemde belli bir kesimin yaşantısını, ahlâk bozukluklarını anlatmıştır.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla Yakup Kadri’nin hangi eserleri getirilmelidir?

( Nur Baba – Sodom ve Gomore )

 

47. ”Onların şiirleri  kısa dizelerle örülüydü, öyle ki çoğu 15 – 20 sözcükle kurulmuştu. Çoğu, yüksek sesle okumaya olanak vermiyordu.Gülmece ve yergi önemli  öğe durumuna  gelmişti. Şairler  imge  ve  lirizm  öğelerini kullanmaktan özellikle kaçınıyorlardı.Onların şiirleri,yaşamak için çalışmaya gereksinimi  olmayan egemen sınıfların beğenisinden uzak,halkın beğenisine açık şiirlerdi.”

Yukarıda sözü edilen edebiyatçılar kimlerdir ?

( İkinci Yeniler )

48. “Yazar, romanında, medreselerin iç yüzünü çok iyi bilen ve medreselerin kapatılarak yerine yeni okulların açılması gerektiğine inanan Şahin’in medreselilerle savaşımını anlatmaktadır. Yazara göre ilim ve nur denilen şey sisli bir ışığa benzer. Bu ışığın hemen sonrasında yine gece vardır.”

Verilen metinde hangi romandan bahsedilmektedir? Yazarı kimdir ?

(YEŞİL GECE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN)

 

49. “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini yayımlamıştır. Şiirlerinde insanın evrendeki  yerini  madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir”i şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslûp ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirleri “Çile” adlı kitapta toplanmıştır. Roman ve tiyatro türünde  de eserleri vardır.”

Yukarıda edebî kişiliği verilen edebiyatçımız kimdir?

(NECİP FAZIL KISAKÜREK)

 

50. I ) Garipçiler şiirde şekil unsurlarına karşı çıkmışlardır .  II ) Peyami Safa edebiyatımızda  psikolojik tahlillerin  ağır  bastığı  romanlarıyla  tanınmıştır.   III ) Fazıl  Hüsnü  Dağlarca,  şiirde  sürekli  yenilikten    yanadır.  IV )  Memduh  Şevket  Esendal  edebiyatımızda olay   anlatan  öyküleri  ile  ün   kazanmıştır. V ) “Yaban”  romanında  halkla  aydın  arasındaki kopukluk  anlatılır. “

Yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? Neden ?

(IV NUMARALI YANLIŞTIR. ÇÜNKÜ; MŞE OLAY DEĞİL DURUM HİKÂYECİSİDİR.)

 

51. ”Eserlerinde ölüm korkusu, yaşama sevinci ve gençliğini yeniden yaşama isteğini sıkça işler. Şiirlerinin bir kısmını ‘Ömrümde Sükut, Düşten Güzel’ adlı kitaplarda  toplamıştır. “

Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir ?

(CAHİT SITKI TARANCI)

 

52. I ) Servet-i Fünûn’un hazırlayıcıları olmaları, II ) Yanlış Batılılaşma konularını işlemeleri, III ) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri,  IV ) Roman ve öykünün yanında şiir türünde de  yapıtlar  vermeleri,  V ) Roman ve öykülerinde romantizmin etkisinde kalmaları. “

Ahmet Mithat Efendi ile Recâizâde Mahmut Ekrem’in ortak özelliği yukarıdakilerden hangisidir ?

(II NUMARALI AÇIKLAMA, ORTAK ÖZELLİKTİR)

 

53. I ) Her şeyden önce şiirde sade ve özentisiz olmaya özen gösterdiler.  II ) Ziya Gökalp’in, edebiyat dilinin konuşma dili olması gerektiği yolundaki görüşünü benimsediler. III ) Şiirlerini hece vezniyle oluştururlar ve nazım birimi olarak dörtlüğün dışında bir anlayışa da yönelirler.   IV ) Halk şiiri özelliklerine bağlı kalmış gibi görünseler de yerel özelliklerin dışına çıkarlar.    V ) Anadolu’ya açılarak şiirin alanını  genişletmişlerdir.”

Yukarıdaki  cümlelerin  hangisinde  “Beş Hececiler”  topluluğuyla  ilgili  bir  bilgi  yanlışlığı yapılmıştır ?

(IV NUMARALI AÇIKLAMADA YANLIŞLIK YAPILMIŞTIR)

 

54. I ) Günlük konuşma dilinin doğallığından yararlanmak,    II ) Günlük hayatın, küçük adamın sorunlarını dile getirmek,   III ) Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlemek. “

Yukarıda belirtilen şiir anlayışı, hangi edebiyat topluluğuna ait olabilir ?

(I. YENİLER / GARİPÇİLER)

 

55. “İlk Türkçü ve milliyetçi şairlerimizdendir. Milli Edebiyat Hareketi’nden önce yalın dil ve hece ölçüsüyle şiirler söyleyerek Anadolu halkının acılarını dile getirmiştir. Şiirleri “manzum nesir”  diyebileceğimiz özellikler taşır. Toplumcu bir anlayışla yazdığı şiirleri sanat değeri taşımaz. “

Bu parçada tanıtılan sanatçımız kimdir ?

(MEHMET EMİN YURDAKUL)

 

56. “ Dil, sanat ve edebiyat üzerindeki uyarıcı yazılarıyla Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda yol gösterici görevini üstlenmiş; düz yazıda devrik cümlenin gerekliliğini savunmuş bir yazarımızdır. Türk edebiyatında modern  anlamda  deneme türünde ilk yazar ve eleştirmendir. Okuruma Mektuplar, eserleri  arasında  yer alır. “

Bu parçada tanıtılan sanatçımız kimdir ?

(NURULLAH ATAÇ)

 

57. ”Manzum öykünün en güzel örneklerini vermiştir. Şiirlerinde dini lirizm görülür. Şiirlerini yedi ayrı bölümle bir yapıtta birleştirmiştir. Resimle edebiyatı birleştiren realist betimleme gücüyle yaşam görüşünü anlatır. “

Yukarıda sözü edilen şair kimdir, eseri nedir ?

(MEHMET ÂKİF ERSOY – SAFAHAT)

 

58. Cumhuriyet  dönemi  röportaj ve roman yazarlarındandır. Önceleri edebiyat dergilerinde  yayımladığı şiirlerle ilgi çekti. Çukurova ve daha başka yurt bölgelerinde yaptığı röportajlarla tanındı. Sonraları  gözlem gücünü büyük bir başarıyla uyguladığı, toplum sorunlarını, insan ilişkilerini konu edinen  hikâyeler, romanlar yazdı. Tanyeri Horozları, Karıncanın Su İçtiği, Fırat Suyu Kan Akıyor son romanlarındandır.”

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir ?

(YAŞAR KEMAL)

 

59. ” Garipçilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Milli,manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Şiirde ölçü ve uyak gibi öğeleri önemseyen, aşk, doğa ve yurt sevgisi temalarını işleyen bu  topluluğun önemli sanatçıları arasında Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer sayılabilir. “

Yukarıda sözü edilen edebiyat topluluğun adı nedir ?

(HİSARCILAR)

 

60. ”Sokağın romancısı diye tanınır. Doğalcılığın etkisinde kalan roman ve öyküleri vardır. Toplumun çeşitli sınıfındaki tipleri büyük bir ustalıkla yansıtır. Kahramanlarını kendi ağızlarıyla konuşturur. Boş inançlara, Batılılaşma özentisine, gülmece yoluyla karşı çıkar.”

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir ?

(HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR)

 

61. ”Sanat, estetik, resim, felsefe konularında eserleri olan sanatçımız edebiyatımızda, özellikle, deneme ve eleştiri türlerindeki yazılarıyla tanınmıştır. Sanat, edebiyat konularındaki düşüncelerini özgürce ortaya koymuştur. Gözlemci ve araştırmacıdır. Yazıları inandırıcıdır. Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla, bir dostla konuşma havasında dile getirir. Denemeleri yoğun ve özlüdür. Kesin konuşur. Edebiyat Konuşmaları, Günlerin Götürdüğü eserlerinden bazılarıdır.”

Yukarıda sözü edilen sanatçımız kimdir ?

(SUUT KEMAL YETKİN)

 

62. Aşağıdaki eserleri türlerine göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Neden  5 puan

OSMANCIK          ÖLMEZ OTU             HAVADA BULUT          ARADA       SİSLER BULVARI

(HAVADA BULUT” dışta kalır; çünkü, Osmancık(Tarık Buğra) ve Ölmez Otu(Yaşar Kemal) roman; Arada(Behçet Necatigil) ve Sisler Bulvarı(Attila İlhan) şiir türünde eserlerdir. Halbuki Havada Bulut(Sait Faik Abasıyanık)  hikâye kitabıdır.)

 

63. Aşağıdaki eserleri sanatçılarına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır ? Neden  5 puan

      EĞİL DAĞLAR          OTLAKÇI     MİSKİNLER TEKKESİ     AZİZ İSTANBUL      VASSAF BEY

(MİSKİNLER TEKKESİ” dışta kalır; çünkü, Eğil Dağlar ve Aziz İstanbul Yahya Kemâl Beyatlı’nın, Otlakçı ile Vassaf Bey MŞE’nin eserleridir. Miskinler Tekkesi ise Reşat Nuri Güntekin’in bir eseridir.)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Orhan EREN  

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.