Custom Search

Tanzimat Edebiyatı İle İlgili 101 Test Sorusu

29 Ocak 2013

Dosyanın İçeriğinden Bir Bölüm:

TANZİMAT EDEBİYATI İLE İLGİLİ 101 TEST SORUSU

1)…………………. Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Şinasi            B) Ahmet Vefik           C) Ziya Paşa            D) Namık Kemal             E) Recaizade Ekrem

2. “Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber – Ölü – Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

3. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat Edebıyatı’nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.

E) İlk atasözleri kitabını yazması

4. Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu’dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa’da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir.”

Yukarıda sözü edilen ‘Tanzimat yazarı’ aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Cevdet Paşa

B)   Ahmet Vefik Paşa

C)   Recaizade Ekrem

D)   Şinasi

E)   Namık Kemal

5 – Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?  

A) Harabat           B) Cezmi            B) Akif Bey            D) Zavallı Çocuk          E) Gülnihal

 Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Lütfen Tıklayın

Asım KOLUKISA

Etiketler:

Yorumlar

 1. Can dedi ki:

  Cevaplarıda yayınlarsanız sevinirim çıktı aldım fakat kontrol edemedim.

 2. blank Kenan Faik dedi ki:

  Cevaplar çok önemli, lütfen cevapları ekleyiniz.

 3. blank eesma dedi ki:

  neden indirilmiyor

 4. blank hayrican turan dedi ki:

  1d 2a 3e 4b 5d

  ben boyle çözdüm