Custom Search

11. Sınıf Güzel Konuşma ve Yazma Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – Bilal KÖROĞLU

30 Ocak 2013

11. SINIF GÜZEL KONUŞMA ve YAZMA  DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1.  Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin bir özelliği değildir?

      A)   Noktalama işaretlerinin kullanımı önemlidir.

      B)  Yöresel ağız özelliklerini yansıtır.

      C)   Belirli bir kültür birikimini gerektirir.

      D)   Belirli kuralları olan ölçülü dildir.

      E)  Eğitim dili olarak da kullanılır.

 2.  Aşağıdakilerden hangisi okumada dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Fişleme
B)  Alıntı yapma (iktibas)
C) Hazırlık safhası
D) Kaynak gösterme

        E) Özet çıkarma

 3. Dilekçede alt makama nasıl hitap ederiz?

    A) Emrederim.

     B) Arz ederim.

     C) Rica ederim.

     D) İstirham ederim.

     E) Arz ve Rica Ederim

 4. Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyle ilgili özelliklerden biri değildir?

     A) Dikkati canlı tutma

    B) Not alma

    C) Değerlendirme

    D) Konunun ana fikrini yakalama

    E) Ortam hazırlama

 5. “Sevgili dedeciğim( )” Bu hitaptan sonra hangi noktalama işareti konmalıdır?

  A) Virgül

  B) Nokta 

  C) Noktalı Virgül

  D) Soru işareti

  E) Ünlem

 6. Dilin anlatma yönünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 A) konuşma -dinleme

 B) yazma – okuma

C) konuşma -okuma

D) yazma – dinleme

E) konuşma –yazma

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti      (“  “) gereksiz kullanılmıştır?

A)  Şirazlı Sadi: “Tüm insanlar bir bütünün parçalarıyız.” demiş.

B)   “Tiyatro Tiyatro” dergisi, önceki akşam onuncu kuruluş yılını kutladı.

C)   “Biliyorum ki o hep yanımızda olacaktır.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

D)   Bir dostum saksı içinde bir çiçek getirdi; öğüt de verdi: “Haftada bir sulanır.”

E)   Dün akşam  “bize düşünmenin bir tiryakilik” olduğunu belirtti.

8.  Orhan Kemal de Yaşar Kemal de Güney Anadolu bölgesinde doğmuş ve büyümüş ve romanlarında iyi bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını dile getirmişlerdir. Orhan Kemal’in karakterlerini Daha çok Adana’daki işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?  

A) Tanımlama                  B) Öyküleme              C) Tartışma                     D) Karşılaştırma          E) Betimleme

9. Mini mini kasabanın balkonlu, kuleli, gazinoyu andıran bir konağı vardı. Ama yenileme yapılmamıştı. Sıvanamayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumrulara yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasızdı. Kenarda battal bir kireç ocağı biraz ötesinde amelenin çalıştığı zamandan kalma bir sundurma öyle duruyordu. Etrafında ise köpeklerin uğultusu yankılanıyordu.

Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

A)  Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

B)   Betimlemeye başvurulmuştur.

C)   Gözlem yoluyla ayrıntılar aktarılmıştır.

D)   Benzetme yapılmıştır.

E)    İşitme duyusundan yararlanılmıştır.

 10. Güzel konuşma ve yazma aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlar?

      A)  güven duygusunun

      B)  dayanışma duygusunun

      C)  acıma duygusunun

      D)  yardımlaşma duygusunun

      E)  kaynaşma duygusunun

 11.  Gözleri deniz mavisi

       Saçları buğday sarısı

 Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)      duygusal portre

B)       karakter portresi

C)       ruhsal portre

D)       fiziksel portre

E)        iç portre

12.  “…bir söz ya da yazının özünü yansıtan ayrıntısız anlatımıdır.”

Yukarıdaki tanımda noktalı yere hangi terim getirilmelidir?

 A) not          B)  rapor        C) özet       D) plan    E) dipnot

 13.   Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu yerinin değişmesi, anlam değişmesine yol açar?

A) buzdolabı     B) uzman    C) edebiyat     D) makarna      E) ordu

 14.  Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmadır?

A) konferans     B) tanıştırma       C) telefon konuşmaları

D) selamlaşmalar         E) tebrik konuşmaları

 15.  Aşağıdakilerden hangisi konuşmada fiziki kontrol kurallarından değildir?

A)  ses tonunu kontrol etmek      B) soluğu kontrol etmek

C) beden dilini kontrol etmek     D) heyecanı kontrol etmek

E) dinleyicilerin durumunu kontrol etmek

 16. İnsanları konu edinen tasvir yazılarına ne ad verilir?

 A) açıklama  B) tanıtma  C) portre  D) tahlil        E) tasvir

 17 . Aşağıdakilerden hangisinde kısa çizginin işlevi farklıdır?

A) İstanbul – Ankara seferinde yapmış kazayı.

B) Türkçe, Ural – Altay dil grubunda eklemeli bir dildir.

C) Kulak – boğaz hastalıkları  uzmanıymış doktor.

D) Özne – yüklem uyuşmazlığı bir anlatım bozukluğudur.

E) Onu – kim ne söylerse söylesin – çok sevmişti.

 18.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

  A)  Bu haziran size gelirim.

  B)  13 eylül 1995’te buluştuk ilk kez.

  C)  Her ekim geçen sonbaharları aratıyor.

  D)  Önümüzdeki temmuza söz vermiştim.

  E)  10 Ağustos 1996’da başlıyor yolculuk.

 19.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)    Bir takım elbise almış ucuzluktan.

B)    Bir takım insanlar seni soruyor.

C)    Bir takım ansiklopedi ısmarlamış.

D)    Birtakım olanaksızlıklar yaşıyor,

E)    Bir takım örtü kaç lira?

 20. Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( ) Bakınız bunlar kimlerdir ( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretlerigetirilmelidir?

A) (:), (?), (.), (:), (…)                    B) (.), (?), (.), (.), (.)

C) (.), (?), (.), (,), (…)                    D) (:), (?), (.), (.), (…)

E) (.), (?), (.), (:), (.)

 Bilal KÖROĞLU

Benzer Sayfalar:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.