Custom Search

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Kağıdı Ders Notları PDF

27 Ekim 2023

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Kağıdı Ders Notları PDF

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Kağıdı Ders Notları PDF

Aşağıda 9. sınıf (lise 1) için 1. dönem 1. yazılı sınava hazırlık ders notları çalışma kağıdı PDF formatı biçimininde hazırlanmıştır. Bu ders notları ile edebiyat 1. yazılıya hazırlanan öğrenci dikkatsizlikten soru kaçırmazda kesinlikle 100 alır. Notlar eksiksiz ve çok düzenli hazırlanmıştır.

Ekteki PDF dosyasında aşağıdaki soruların cevabını alacaksınız:

1. Edebiyat nedir? “Edebiyat” kelimesinin kökeni hakkında bilgi vererek bu kelimeyi ilk kez kullanan kişiyi belirtiniz.
2. Edebi metin, edebi dil ve edebiyat tarihi nedir?
3. Türk edebiyatını tarihî dönemlerine göre sınıflandırınız.
4. İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın başlamasında etkili olan faktör nedir?
5. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının başlamasında etkili olan en önemli faktör nedir?
6. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
7. Edebiyat ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
8. Sanatsal eserler ile bilimsel eserleri karşılaştırınız.
9. Edebiyatın en fazla ilişki içerisinde olduğu bilim dalları nelerdir, yazınız.
10. Edebiyat-Tarih ilişkisini açıklayınız.
11. Edebiyat-Sosyoloji ilişkisi açıklayınız.
12. Edebiyat-Psikoloji ilişkisini açıklayınız.
13. Edebiyat-Felsefe ilişkisini açıklayınız.
14. Edebiyat-Coğrafya ilişkisini açıklayınız.
15. Edebiyat-Deneysel Bilimler ilişkisini açıklayınız.
16. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.
17. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.
18. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.
19. Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme, zaman içinde nasıl gelişmiştir?
20. Güzel sanatları sınıflandırınız.
21. Güzel sanatları kullanılan malzemeye göre sınıflandırınız.
22. Güzel sanatların temel özellikleri nelerdir?
23. Edebi metinleri ve öğretici metinleri sınıflandırınız.
24. Edebi metinler ile öğretici metinleri karşılaştırınız.
25) Dilin kullanımından doğan türler nelerdir, açıklayınız.
26. İletişimin tanımı, türleri ve temel öğeleri nelerdir?
İletişimin Ögeleri nelerdir?
27. Hikâye türünün tarihsel gelişimi ile ilgili neler söylenebilir?
28. Hikâye türünün biçimleri nelerdir? Bu türlerin Türk ve dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri kimlerdir?
30. Hikâye yazma çalışmalarında sıklıkla hangi anlatım teknikleri kullanılılır, açıklayınız.
31. İsimler (Adlar)

Ayrıca bakınız:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.