Custom Search

Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar – 7

24 Ocak 2013

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

•JOHN STEINBECK  (1902-1968)   ROMAN

FARELER VE İNSANLAR, GAZAP ÜZÜMLERİ, BİTMEYEN KAVGA, SARDALYA SOKAĞI, KENAR MAHALLE

 •ERNEST HEMINGWAY   (1898-1961)  ROMAN

  Yazar ve gazetecidir. Eserlerini Paris’e yerleştikten sonra yazmıştır. 197’te Nobel ödülünü almıştır.

   SİLAHLARA VEDA, ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR, İHTİYAR BALIKÇI

 •HERMAN MERVILLE (1819-1891)    ROMAN

     MOBY DICK (BEYAZ BALİNA)

 İRLANDA’DA

*OSCAR WİLDE  (1854-1900)

Şair eleştirmen, oyun yazarı ve eleştirmendir. Nüketli, alaycı, iğneleyici bir dili vardır. Realist akıma yakındır.

DORİAN GREY’İN PORTRESİ, MUTLU PRENS, SALOME

 *BERNARD SHAW  ( 1856-1950)

Toplumcu gerçekçi bir yazardır. 1925’te Nobel aldı. Roman ve oyunlarında mizah ve hiciv önemli bir yer tutar.

 Türk Edebiyatı’nda realizmin ilk etkileri Tanzimat Edebiyatı’nın  kuruluş  döneminden  sonra ortaya çıkmaya  başlar.  Sami   Paşazade    Sezai’nin öykülerinde, Recaizade  Mahmut  Ekrem’in romanlarında  ve  Nabizade  Nazım’ da realizmin ilk  etkilerine  rastlanır. Öte  yanlan  Batılı  anlamda realizmin, Türk  Edebiyatı’nda  Servet-i Fünun döneminde  uygulanır: Halit Ziya Uşaklıgil. Milli Edebiyat  ve  Cumhuriyet  Dönemi  Edebiyatı’ndan geçerek realizmin, çeşitli uygulamalarıyla günümüz edebiyatına  dek  ulaşmıştır.

 PARNASİZM

(19. yüzyılın ikinci yarısı)

   Şiir ile düzyazının oluşum süreçleri farklıdır.Bu nedenle, öykü, roman, ve tiyatroda realizmin uygulanışıyla şiirde uygulanışı farklı olmuştur. Parnasizm, şiirde realizmdir. 19. yüzyılına ikinci yarışmada Fransa’da romantik şiire bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

 Kuşkusuz, realizmin sosyal, düşünsel ve sanatsal dayanakları, parnasizmin de dayanaklarıdır.

   Realistler gibi “sanat sanat içindir”  düşüncesinde olan parnesyenler de sanatla güzelliğe güzel biçimlerde ulaşacağını düşünmüşler, realistlerden farklı olarak toprak sorunlarına uzak durmuşlardır.

 Özellikleri:

 • ·  Romantizmde terk edilen Eski Yunan ve Latin Edebiyatı ‘na, mitolojisine tekrar dönülmüştür. Bu özelliğiyle klasizme yaklaşır.
 •  · Tarihi olaylar, efsanevi kişiler, eski uygarlıklar konu edinilmiş; Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve

yabancı ülkelerin efsanelerinden yararlanılmış; şiire egzotik (yabancı) bir hava getirilmiştir.

 • Duygu hayalden, düşünce ve nesnelliğe açılmıştır şiir. Betimleme önem kazanmış, kişilikler gizlenmiş, dış doğa yansıtılmıştır.
 • Biçim ve söyleyiş güzelliği önem kazanmış; bu nedenle ölçü ve uyak öne çıkmış; şiirde konuya uygun bir ritm yaratılmak istenmiştir.
 •  Felsefeyle ilgili düşünceler, bilimsel ve teknik konular şiire girmiştir.

 NOT 1

Parnasçılar, plâstik (görme duyusuna seslenen; mimar-lık, heykelcilik, resim gibi) güzelliğe tutkun olup egzotik temalar (yabancı memleketlerle ilgili konular) üzerinde çalışmaktan zevk duymuşlardır.

 NOT 2

Parnasçılar, uyak ve ölçüye sıkı sıkıya bağlanmışlar, hatta “Biz, nazım sanatı denince ölçü ve uyaktan başka bir şey anlamıyoruz.” diyecek kadar ileri gitmişlerdir.

 NOT 3

Parnasyen şair, âlimane şiir yazar. İçinde kendi duygula-rı  bulunmaz. Üslubu, betimlemeleri  mümkün  olduğu kadar  canlı, renkli  ve  parlaktır. Gelenek haline gelmiş nazım şekillerini altüst etmeyi düşünmez. Aksine bütün nazım kurallarını harfi harfine uygulamak ister. Roman-tiklerin lirizminden mümkün olduğu kadar kaçar. Kısaca ressam ve heykeltıraşın yaptığını, o şiirde yapmak ister.

 • ·JOSE MARIA DE HEREDİA  ( 1842-1905)

En önemli eseri “ GANİMETLER “dir. Bizde Yahya Kemâl bir süre onun etkisinde kalmıştır.

 •  ·FRANÇOİS COPPEE (1842-1908)

  Tevfik Fikret Coppee’den etkilenmiştir.

 •  ·THEODERE BANVİLLE
 •  ·LECONTE DE LİSSE
 •  ·THEOPHİLE GAUTIER (1811-1972)
 •  ·SULLY PRUDHOMME

   Türk Edebiyatı’nda bütün özellikleriyle olmasa da Tevfik Fikret’in şiirlerinde ve Osmanlı tarihinin görkemli dönemlerine özlem duyması ve sese, ahenge önem vermesi nedeniyle Yahya Kemal’in şiirlerinde parnasizmin kimi özellikleri gözlenebilir.

NATÜRALİZM(DOĞALCILIK)

(19.yy’ın sonraları)

 “Bilimsel gerçekçililik” demek olan natüralizm realizme  bir  tepki  olarak  değil,  onun  bir  ileri

1  –     2  –   3   –   4  –   5   –   6   –  7 –    8  –    9  –   10  –     11  –    12

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.