paragrafinsifresi.com
Custom Search

Düzyazı Türleri

23 Aralık 2012 tarihinde tarafından eklendi.

ROMAN

İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.

*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.

*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.

*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.

*Zaman olarak geri dönüşler olur.

Romanlar çeşitli türlere ayrılır;

– Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.

– Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.

– Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.

– Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.

– Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.

– Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır.

  Daha ayrıntılı bilgi için romanlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

HİKAYE

Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan  kısa sanat eserleridir.

*Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur.

*Şahıs kadrosu romana göre dardır.

*Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.

*İki tür hikaye görülür;

a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.

b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır

>>>> Hikayeler bölümümüzü ya da Hikaye, Özellikleri, Yapı Unsurları  sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

MASAL

Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.

*Olaylar hayal ürünüdür.

*Yer ve zaman belli değildir.

*Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.

*İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.

*iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

*Eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir.

*Olaylar miş’li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.

 >>>Daha ayrıntılı bilgiler için masallar bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

MAKALE

     Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.

*Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.

*Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.

*Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.

*Her konuda makale yazılabilir.

*Gazete ve dergilerde yayımlanır.

 >>> Örnek makalelere de bakabilirsiniz.

DENEME: Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.

*Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.

*Samimi bir dil kullanılır.

*Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.

*Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.

*Nurullah Ataç “Deneme, ben ülkesidir” der.

*Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.

*Türün ünlüleri, Ahmet HaşimNurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar,Selahattin Eyyüboğlu.

 →>>>  Örnek denemelere de bakabilirsiniz.

FIKRA

     Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

*Gazete yazısıdır.

*Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.

*Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.

*Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

*Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı,

Ahmet HaşimHüseyin Cahit YalçınPeyami Safa.

SOHBET

     Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir..

*Herkesi ilgilendiren konular seçilir.

*Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir.

*Yazar, sorulu-cevaplı  cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.

*İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir.

*Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Atilla İlhan.

ELEŞTİRİ

     Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönünden açıklayan, başarılı ve   başarısız ya da değerli ve değersiz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlayıp  belirten yazı türüdür.

*Eleştiri objektif olmalıdır.

*Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.

*Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı,objektif olduğu eleştirilere de nesnel eleştiri denir.

GÜNLÜK (GÜNCE)

 Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.

*Kısa yazılardır.

*Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.

*Yazarın hayatından izler taşır.

*İçten ve sevecendir.

*Ruzname de denir.

*Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin,

Seyit Kemal Karaalioğlu.

HATIRA (ANI)

Bir yazarın kendisini yaşadığı ya da tanık olduğu olayları, sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.

*Geçmişteki olay üzerine yazılır.

*Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır.

*Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.

*Anılarda, yazarın kişisel bakışı söz konusudur.

*Türün ünlüleri, Namık KemalZiya PaşaAhmet RasimHalit ZiyaHüseyin Cahit, Falih Rıfkı.

 BİYOGRAFİ

Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür.

*Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır.

*Açık, sade bir dil kullanılır.

*Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere, “Tezkire” denirdi.

*Türün ünlüleri; Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir.

OTOBİYOGRAFİ

Bir kimsenin kendi yaşam olaylarını anlattığı eserlerdir.

*Çoğu zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

MEKTUP

Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan özel yazılara mektup denir..

*Türün ünlüleri; FuzuliNamık KemalZiya GökalpAhmet Hamdi TanpınarCahit Sıtkı Tarancı.

GEZİ YAZISI

Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır.

*Gezi yazısında yazar daima, gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir.

*Yazar gördüklerini, okuyucusunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar.Okur sanki o yerleri sanatçıyla gezer gibi olur.

TİYATRO

Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir.

*Roman ve hikaye soyut olduğu halde, tiyatro somuttur.

*Tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.

A-TRAJEDİ:

Seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.

*Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.

*Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.

*Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.

*Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.

*Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.

*Üç birlik kuralına uyulur.( Yer, zaman, olay )

*Oyunda korolara yer verilir.

*Ünlü trajedi yazarları;

Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles.

Fransız; Corneille, Racine.

B-KOMEDİ:

İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.

*Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.

*Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.

*Her türlü söze şakaya yer verilir.

*Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.

*Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

*Manzum olarak yazılır.

*Üç birlik kuralına uyulur.

Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız- Moliere.

C-DRAM:

 Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.

*Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.

*Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.

*Üçbirlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

*Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır.

Etiketler:

Yorumlar

 1. rümeysa diyor ki:

  çok uzundu ama işime yaradı

   1. mustafa diyor ki:

    daha bunlar kısa sen uzun görmemişin

 2. fatih diyor ki:

  performans ödevime yardımcı oldu

 3. mahide nur arslan diyor ki:

  ama 100 aldım her zaman ki gibi internet olmasaydı öğrencilerin hali hal değildi allah razı olsun

  1. Kerem diyor ki:

   Eskiden biz ansiklopedi karıştırırdık bol bol. Zordu ama bir yönden de güzeldi doğrusu 🙂

  2. Zeynep ece okcular diyor ki:

   Sana öğretmenin okulda ogretmiyormu dinlesen anlarsin canim…☺☺☺??
   Not:öğretmeni dinlemeyenlrin hali hal değil

   1. Zeynep ece okcular diyor ki:

    Sozum mahide nur arslana

   2. DePiedra | | Marres diyor ki:

    sen dinliyasan burda ne isin var baskalarina laf atiyon.

  3. Ahmet diyor ki:

   Allah büyük harfle yazılır

   1. e diyor ki:

    o kadar uzun yazının içinden anlaya anlaya bunumu anladın sende nokta koymamışsın ?

 4. şura asil diyor ki:

  çok işime yaradı ayrıca performans ödevime yardımcı oldu

 5. şura asil diyor ki:

  proje ödevime çok katkısı oldu .kısaca çok iyi

 6. mehmethan diyor ki:

  ellerinize saglik cok yardimci oldu

 7. firuze diyor ki:

  bence düz yazı türleri ve bz. var bu yüzden ödev alınacak bir şey

 8. melisa ayhan diyor ki:

  çokkkk güzel ellerinize sağlık o elleriniz dert görmesin amin :asdf

 9. emre diyor ki:

  Super isime yaradi

 10. ebru diyor ki:

  güzel olmuş ellerinize sağlık.

 11. simge diyor ki:

  pybs sınavına çalışırken çok yardımcı oldu … tşk

 12. lys edebiyat diyor ki:

  lys edebiyata girecek arkadaşlara başarılar allah yardımcımız olsun dua edelim arkadaşlar

 13. emsi mayki diyor ki:

  Bu tür şeyleri sınavdan 1 gün sonra unutmamızı sağlayan eğitim sistemine selamlaaaaar

 14. sanane diyor ki:

  wvjkcccccccccccmndwhvn cdfnmscx z

  1. Kız ingilizce yazdıysan Türkçesi’ ni yaz da gönder????☺????????

 15. eren diyor ki:

  http://www.edebiyatöğretmeni.net sitesi benim sınavım da çok yardımcı oldu 😀

 16. ceren diyor ki:

  Süper! denemede türkçe dersi ile ilgili hiç yanlışım çıkmadı…

 17. İlayda diyor ki:

  Ay çok uzundu ama işime yaradi

 18. sule hilal diyor ki:

  çok sağolun ödevime yardımcı oldunuz

 19. Damla Onlat diyor ki:

  Yani yanlis anlasilmasin superrr bi site cok yardimci oldunuz.☺?tekrardan tşkler…..?

 20. Vutututu pat pat pat diyor ki:

  Aynene uzundu ama güzledi

 21. ibrahim diyor ki:

  Süper di tşkürler

 22. Turan Ali diyor ki:

  çok teşekkürler proje ödevime yaradı

 23. Eray diyor ki:

  Teşekkürler işime çok yaradı.

 24. Ahmet diyor ki:

  Teog için baya işime yaradı teşekkürler

 25. Çok teşekkür ederim. Proje ödevime yardımcı oldu

 26. Nurssss diyor ki:

  Teşekkür ederim çok güzel olmuş ayrıca o kadar da uzun değil ben gayet güzel ???

 27. Tubis diyor ki:

  Harika tesekurler ??

 28. Murat diyor ki:

  Türkçe Ögretmenliğini okuyorum anca bu kadar güzel alatılabilirdi teşekkürler 🙂

 29. Mustafa diyor ki:

  Öykü yü bulamadim bulam bir arkadas lutfen solesin nu sayfada oyku yok.

  1. Mustafa diyor ki:

   Ozur dilerim arkadaslar hikayeylen oyku birmis.

 30. uğur ÖZDİN diyor ki:

  Çok güzel odevime yardımcı oldu

 31. NİSA diyor ki:

  admin insan bi rica ederim der ! o kadar iyi şeyler diyolar !!!!

  1. admin diyor ki:

   Şahsında tüm ziyaretçilerime teşekkür ediyorum Nisa 🙂

 32. Ayşegül diyor ki:

  TEOG â çok yarari oldu 1soru sorsalar bile tsk ederimmmm yaa :):)

 33. yaren diyor ki:

  hocam çıkartıp buradan çalışıyoruz Allah razı olsun emeğinize sağlık hakkınızı helal edin