Custom Search

LGS Türkçe Tarama Testi -1

10 Şubat 2013

LGS TÜRKÇE TARAMA-1

ALTIN NİNE

                Altın nine kimdi? Onu tamamen bilmiyorum. Evimizin ebedî bir misafiri; ailenin nasılsa gelip eklenmiş bir ilâve parçası… Nasıl olup da bunları merak etmemiş, öğrenmemiştim. Eminim ki benimle beraber o zaman aile çocuklarından hiçbiri bunu sorup soruşturmaya lüzum görmemişti. Biz, onu, bize görünen şekilde, bize tanıtılan şekliyle almış, öyle kabul etmiştik.

                Evde bir hususî ehemmiyeti, bir müstesna mevkii, aile sofrasında itinalı bir yeri vardı. Beyaz saçlarıyla, büyük amcaların, büyük dayıların, yaşlanmış halaların, teyzelerin bayramlarda onun odasına kadar giderek el öptüklerini görürdük.

                                                                                                                                                     Halit Ziya Uşaklıgil

(İlk üç soruyu parçaya göre cevaplayınız)

1. Yazarın evindeki bu yaşlı nineye, niçin “Altın nine” adı verilmiştir?

A.      Çok yaşlı olduğu için

B.       İyi niyetli, bilgili ve saygıdeğer biri olduğu için

C.       Herkes tarafından sevildiği için

D.      Aileye sonradan katıldığı için

2. Altın ninenin aileden biri olmadığını bize hangi ifade anlatmaktadır?

A.      Onu tamamen bilmiyorum.

B.       Altın nine kimdi?

C.       Ailenin nasılsa gelip eklenmiş bir ilâve parçası…

D.      Biz, onu, görünen şekliyle kabul etmiştik.

3. Altın ninenin evde sevilip sayıldığını hangi seçenekten anlıyoruz?

A.      Evde müstesna bir mevkiinin bulunması

B.       Yaşlanmış teyzelerin bayramlarda onun elini öpmesi

C.       Saçlarının beyazlaşmış olması

D.      Evin ebedi bir misafiri olması

4 . Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almamıştır?

A) Eller      B) Sandalyeler        C) Kiler            D) Vatandaşlar

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?

A)     Bu, benim için de önemliydi.

B)      Evde oturup ders çalışacak.

C)      Yazısı pek te güzel değildi.

D)      Gelse de olur, gelmese de…

6-.Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yanlış yazılmıştır?

A) Ankaralı           B) Edirne’ye

C) Manisa’lı          D) İzmir’den

7-Bir gerçeği anlatmak, bir konudaki görüş ve düşünceleri öne sürmek, bir tezi savunmak, desteklemek amacıyla yazılan yazılara verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro             B) Öykü                 C) Makale             D) Şiir

                Veysel bu gurbetlik kâr etti cana

                Karıştır göçünü ulu kervana

                Gün geçirip fırsat verme zamana

                Sakın uzamasın yol deyi yazmış

8-Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye – redif       B) Tam kafiye – redif

C) Zengin kafiye – redif     C) Cinaslı kafiye – redif

9- Aşağıda verilen sözcüklerin hangileri anlamdaş değildir?

A) Öykü – hikâye                B) Kafiye – uyak

C) Ölçü – vezin                    D) Zarf – Zamir

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut isimdir?

A) Hava                B) Ses                    C) Akıl                   D) Dağ

 11-Acı “ sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)     Yemekler hep acı olmuş.

B)      Acı konuştu ama iyiliği için söyledi.

C)      Çekirdek acıymış.

D)      Buranın suları acıdır.

 12. Hangi cümlede benzetme vardır? (1998 DPY)

A)     Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.

B)      Kardeşim, geldiği gibi gitti.

C)      Davetsiz misafir gibi ortada kaldı.

D)      Kitapları okuduğu gibi gerekli notları aldı.

 13. Ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? (1991 DPY)

A) Röportaj          B) Bibliyografya    C) Biyografi        D) Hatıra

 14-  İlim, kula açılmış bir kucaktır;

Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.

İlmin yüzü samimîdir, sıcaktır,

Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul…

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer? (1994 FL)

A) Pastoral           B) Didaktik            C) Lirik                  D) Epik

 15-Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaz?

A) Nokta    B) İki nokta      C) Soru İşareti      D) Noktalı virgül

 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?

A)     Ali de mi bizimle gelecek?

B)      Bugün hava sıcak mı sıcak.

C)      O, sinirlendimi ne yapacağını bilmez.

D)      Yakında taşınacak mısınız?

 17. Mehter alayı zafer havaları çalıyor. Yavuz Sultan Selim, yanında İbn-i Kemal ordusunun başında ilerliyordu. Mısır’ın piramitleri, Nil’in suları geride kalmıştı. İbn-i Kemal’in atı birden bire ürktü. Atının sıçrattığı çamur, Yavuz’un sırmalı kaftanına bulaşmıştı. İbn-i Kemal sapsarı kesildi. Vezirler de donakaldılar.

                Yavuz Sultan Selim:

               -Korkma efendi, korkma! dedi.

                Padişah vezire döndü.

             -Çabuk bana başka bir kaftan verilsin. Bu kaftan da çamuru temizlenmeden hazinemde saklansın. Ben ölünce sandukamın üstüne örtülsün. Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir, dedi.

 17-Yukarıdaki parçada geçen “donakalmak” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Şaşırmak    B) Bakmak     C) Durmak   D) Beklemek

18-Yavuz Sultan Selim’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisini söylemek  mümkündür?

A)     Bilginlere verilen değeri anlatmaktadır.

B)      Saygılı davranmanın ölçüsünü göstermektedir.

C)      Kullanılan eşyanın saklanmasını öğütlüyor.

D)      Devlet adamlarında olması gereken ahlâkı sergiliyor.

19-“Ahmet’in annesinin arkadaşı bugün televizyona çıkacakmış.” Cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?

E)       Ahmet’in annesi

F)       Annesinin arkadaşı

G)      Ahmet

H)      Ahmet’in annesinin arkadaşı

Diğerleri İçin:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.