Custom Search

LGS Tarama Testi – 2

10 Şubat 2013

LGS TÜRKÇE TARAMA-2

İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. insanını ihmal eden bir milletin ekonomisi de, sosyal ve kültürel hayatı da ihmal edilmiş olur. Az gelişmiş milletlerin geri kalış sebepleri incelendiğinde, insanların milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış milletlerin gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü, maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için, bir ülkenin en sağlam yatırımı eğitime yaptığı  yatırımdır.

1. ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

1.    Parçada, insanın hangi özelliğinden söz edilmektedir?

A)   Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesinden
B)   Çağdaş teknolojiyi rahatlıkla uygulayabilmesinden
C)   Yetiştirilmeye uygun yapıda bulunmasından
D)   Okumayı ve yazmayı kolayca öğrenebilmesinden
 2. Bir milletin gelişimi ve ilerlemesi neye bağlıdır?

A)    Kalkınmış ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasına
B)    Eğitim ve öğretime gereken önemin verilmesine
C)    Günlük hayatta modern araçların kullanılmasına
D)    Ekonomik yönden güçlü olunmasına

İyi yazmak ya da güzel konuşmak, her kültürlü insanın edinmek istediği erdemlerin başında gelir. Bu erdemlere sahip olmanın yolu, okumak ve okuduğunu anlamaktan geçer. Okuma, kültürün temeli olduğu kadar bilginin de başlıca kaynağı ve yöntemidir.
3. ve 4. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.

3.   Paragrafta, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A)   Okumakla bilgi hazinemizin genişlediğinden
B)    Bilgili insanların toplumda saygı gördüğünden
C)    İfade güzelliğinin okumakla elde edildiğinden
D)   Okumanın, bilgi kaynaklarının en önemlisi olduğundan

4.    Parçaya göre, kültürlü insanın isteği nedir?

A)    Faydalı eserler okumak
B)    Okuduklarını anlayabilmek
C)    Güzel yazmak ve konuşabilmek
D)    Bilgi kaynaklarından yararlanabilmek

5.   Aşağıdaki cümlelerin bir paragraf teşkil edecek şekilde anlamlı sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

 I.   Bedensel ve ruhsal bir mutluluk duydu.
II.   Anadolu’ya bir geziye çıkacaktı.
III. Ancak, gittiği yerlerde karşılaştığı kişiler ve olaylar onu çok sevindirdi.
IV. Alıştığı çevreden ayrılmak ve bilmediği yerlere gitmek onu tedirgin ediyordu.
V.  Artık büyük bir huzur içindeydi.

A) II – V – III -IV – I                     B) IV – 111- II- V – I
C) II-IV-III-I-V                            D) IV-I-III-II-V

 6. Yenilik getiren her büyük sanatçıda eskiye bakan bir taraf vardır. Maziyi inkar ettiğiniz an sanat kendiliğinden durur.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, paragrafta belirtilen düşünceyle çelişir?

A)    Atalar sözünü tutmayanı, yabana atarlar.
B)    Atanın sanatı oğula mirastır.
C)    Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.
D)    Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez.

Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka bir insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınızı düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmiş, zenginleşmiştir kişiliğiniz.

7. ve 8. sorular yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırılacaktır.

7. Paragrafın konusu nedir?

A) Şiirin insan hayatını etkilediği
B) Şairleri tanımak gerektiği
C) Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu
D) Şiirin hoşça vakit geçirttiği

 8. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Okuyucunun, şiiri tekrar tekrar okumak istemesinden
B) Şiirin, hayatı daha çok renklendirmesinden
C) insanda şiir yazma hevesi uyandırmasından
D) Şiirin insanları heyecanlandırıp coşturmasından

9. “Tarancı‘nın şiirlerinde, insan ömrünün gençlikten olgunluğa doğru giden akışında bin bir değişmeye uğrayan duygular, heyecanlar, arayışlar kaynaşır durur. Özellikle gece, durgunluk, ölüm, yalnızlık, aşk, sarhoşluk, hüzün, çocukluğa özlem … ” paragrafından Tarancı’nınşiirleriyle ilgili olarak aşağıdaki/erden hangisi çıkarılamaz?

A) Sevinç ve iyimserlik ön plandadır.
B) Duygu ve heyecanlar iç içedir.
C) Çeşitli temalar işlenmiştir.
D) Yeni arayışların izleri görülür.

11.  Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi, bu paragrafın ilk cümlesi olur?

A) Böylece her zaman haksızlıklara uğrayabileceğimizi anladım.
B) Hiç kabahatim olmadığı halde iftiraya uğradım.
C) Geçenlerde canımı çok sıkan bir olay oldu.
D) insanlara karşı kırgınlığım bir kat daha arttı.

12. Şairler, hassas yapılı, düşünceli, hoşgörülü fakat tavizsiz insanlardır. Gerçek özgürlüğü onlar yaşarlar. Menfaatsiz severler. Hep doludizgindirler. Hayalleriyle gerçeği yakalamak için koşturup dururlar.

Paragraftan, şairler hakkında aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Duyarlı bir yaratılışa sahip oldukları
8) Gelecek endişesinden uzak, hayal içinde yaşadıkları
C) Dostluklarında çıkar düşünmedikleri
D) Hedeflerinin hakikate ulaşmak olduğu

Sokağa çıkarken acele eder, biraz sonra çorabının olmadığını fark edip döneceği zaman soğuk bir şeyin temasını duyar; gömlek de giymemiştir! Gittiği yeri hatırlar gibi olur. Ama ,neresi olduğuna kesin karar verememiştir.

13.Paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dalgın    C) Telaşlı  B) Unutkan   D) Tembel

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.