Custom Search

LGS Türkçe Tarama Testi – 3

10 Şubat 2013

LGS TÜRKÇE TARAMA-3

1. Çobanlar biz avcıların radarıdırlar. Onlardan bilgi alırız. Çok doğru söylerler. “Biraz önce şurada bir sürü keklik gördük.” derler. “Keklik mi kaldı bu dağlarda? Her gün avcılar geliyor, boşuna vakit geçirmeyin, hiç görmedim.” derler.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

B) Çobanların avcılara av konusunda yardımcı olduklarına
B) Çobanların dürüst insanlar olduğuna
c) Çobanların yanlış bilgiler vererek avcıları şaşırttığına
D) Son yıllarda keklik sayısında azalma olduğuna

2. Her yaşam özel bir yolculuktur. Aynı yollardan, aynı istasyonlardan geçen, hatta aynı otobüste yan yana oturanlar bile farklı bir yolculuk gerçekleştirirler. Başka bir deyişle …

Bu sözler, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) her yolcu, farklı bir serüven yaşar.
B) serüvenler belli bir noktada kesişir.
C) yaşamlar birbirine benzemez.
D) herkesin yaşamı farklıdır.

3. Yaşar Kemal, kendisi için düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında sanat anlayışının; savaşa, sömürüye, kötülüğe karşı, barışın, kardeşliğin yanında yer almak olduğunu söyledi. Sanatını besleyen Anadolu’nun ve Akdeniz’in tarih boyunca birçok kültürü barındırdığı için bugünkü dünya uygarlığına, dünya kültürüne kaynaklık ettiğini vurguladı.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dünyanın bugünkü uygarlık düzeyinin temelinde Akdeniz kültürünün de etkisi olduğu
B) Yaşar Kemal‘in, romanlarında barış ve kardeşliği vurguladığı
C) Yaşar Kemal’in, dünya edebiyatında saygın bir yerinin olduğu
D) Yaşar Kemal’in Anadolu kültüründen yararlandığı

4. Sefalet içinde yalnız yaşadım. Pek az konuştum. Günlerimin büyük bir kısmı okumakla geçti. Okuduklarımla bir hayal alemi kurdum. Toplum hayatı yaşasaydım, başka türlü olurdum. Okula ilk geldiğim sıralarda yemekhaneye inmeye utanırdım; fakat zamanla bu utangaçlığı yendim. Toplantılarda etkili konuşmalar yaptım. Dediklerine göre iyi bir öğretmen oldum.

Böyle diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üretken bir yazar olduğu
B) Zamanla kişiliğinin değiştiği
C) Önceleri içe dönük bir yaşamının olduğu
D) Konuşmalarıyla çevresini etkilediği

5. Ben umut, sevinç, güç veren yazıları severim. Sıkıntı veren, umutsuzluğa düşüren yazılardan hoşlanmam. Zaten sıkıntı içinde yaşıyoruz. Bir de okuduklarımız bu sıkıntılara tuz biber ekerse, yaşamdan büsbütün koparız. Yaşamımızı karartan yazılardan kaçınıp, umutlara yelken açan yapıtlara yönelmeliyiz.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 A) İnsanlar iyimser içerikli yazılar okumalıdır.
B) Umutsuzluk veren yazılar insanı yaşamdan soğutur.
C) İnsanlar mutluluk ve mutsuzluğu bir arada yaşamalıdır.
D) Umut dolu yazılar insanı yaşama bağlar.

6. Yerinde kullanılan bir söz kadar insanı mutlu eden pek az şey vardır. Usta ozanlar, ünlü komutanlar, örnek devlet adamları başarılarını dille iyi geçinmelerine borçludurlar. Ozanlar söz adamı olurlar. Yaşam alanı dildir onların. Onları ozan yapan her şeyden önce dildeki sihirbazlıklardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ozan dile yeni kurallar kazandıran bir kuramcıdır.
B) Ozan dili bir kuyumcu gibi işler.
C) Pek çok ünlü insan, başarısını dile borçludur.
D) İnsanların gönlü dille fethedilir

7. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” derler. Ne doğru söz. insanlar kendilerini tatlı dilleri, güler yüzleriyle sevdirirler. Bu ikisi olunca insana bütün kapılar açılır, bütün düğümler çözülür.

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) Gönüller tatlı dille, güler yüzle fethedilir.
B) İlişkiler herkesle daha iyi olur.
C) Kişi toplum içinde sevilip sayılır.
D) Herkese sağlam bir ahlak dersi verilmiş olur.

8. Sert bir rüzgar esti; önce soğuk, sonra da sıcak, hışım gibi sapsarı bir yağmur başladı. iri, ağır ağır döküldü, tek tek iri bal gibi tatlı çavuş üzümleri yıkandı, pırıl pırıl parladı. Atların kuyruklarından, sağrılarından oluk oluk sular akıyordu. Anavarza’ya bir yıldırım düştü, gök derinden gürledi.

 Bu parçada yazar, aşağıdaki duygulardan hangisine yönelik bir ayrıntıyabaşvurmamıştır?

A) Koklama B) Görme C) işitme   D) Dokunma

9. Onun yazılarında tarihin derinliklerinden çıkarılanlarla güncel olanlar, ilginç bir ilişkiyle karşımıza çıkar. O, kalemle tersinden gökyüzüne doğru kuyu kazmaktadır; yere bakanların değil, ileriye bakanların gördüğü …

Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kalemini insanlığın gelişmesi için kullanmıştır.
B) Geçmişle günümüzü büyük bir başarıyla bütünleştirmiştir.
C) Zoru denemiş ve bunda da başarılı olmuştur.
D) Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve bunlara çözüm yolları aramıştır.

10. İyi konuşma bir teknik işidir, bir içtenlik işidir.  Bu ölçü bir sağduyu ve kafa dengesi ürünüdür. Açık seçiklik nasıl bir yazarın okurlarına karşı nezaket borcu ise iyi konuşma, güzel konuşma bir konuşmacının dinleyicilerine karşı ilk saygı borcudur.

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İyi konuşma teknik işidir.
B) Güzel konuşma içtenlik ister.
C) Konuşmacı konusuna hakim olamazsa başarılı olamaz.
D) Konuşma açık seçik olmalıdır.

11. Rıfat Ilgaz, romanları, oyunları, şiirleri ve tüm yaşamı halkın içinde geçen, ele aldığı konularda sürekli halkın, küçük sayılan insanın dert ve sorunlarını, kimi acı, kimi tatlı bir anlatımla okurlara, hem bugünün hem yarının okurlarına ulaştıran bir sanatçıydı.

Aşağıdakilerden hangisi Rıfat Ilgaz’ın özelliklerinden değildir?

A) Roman, şiir, tiyatro türünde eserler vermiştir.
B) Ele aldığı konuların odak noktası kendisidir.
C) Dar gelirli, yoksul insanların sorunlarını konu edinmiştir.
D) Bugünü yarınlara taşıyabilen bir sanatçıdır.

12. Evliya Çelebi‘nin seyahatnamesinin kıymeti gittiği yerlerde esaslı tetkikler yaparak, oraların ahlak, adet ve gelenek göreneklerini, ünlü kişilerini, binalarını ve tarihlerini inceleyerek yazmasıdır. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi on cilttir. Altı cildi eski harflerle Ahmet Cevdet tarafından bastırıldı. Dört cildi de yeni harflerle Devlet Matbaası’nda basıldı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Evliya Çelebi’nin iyi bir araştırmacı olduğundan
B) Evliya Çelebi’nin eserlerinde gittiği yerlerle ilgili ayrıntıları dile getirdiğinden
C) Evliya Çelebi’nin dilinin kolay anlaşılır olduğundan
D) Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinin on ciltten oluştuğundan

13. Hemen bütün şiirlerinin konusu, kendi küçük dertleri, arzuları. Ama hayret! Bunların hiçbiri sadece şairin dertleri değil. Hepsi, hepsi geniş bir kitlenin, bir insanlığın dertleri. Sosyal şiir nedir, diyenlere bu kitabı göstermek gerekir.

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Şair kendi sorunlarını anlatırken toplum sorunlarını da dile getirir.
B) Şiir güzellikleri, mutlulukları vermeli, okuyucuyu üzmemelidir.
C) En bireysel konularda bile toplumsal bir yan vardır.
D) Şiir toplum için yazılmalı, topluma hizmet etmelidir.

Diğerleri İçin:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.