Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı – Erol AYDIN

13 Mart 2013

Aşağıda Dosyanın Bir Kısmı Verilmiştir.

1- Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru ya da yanlış olduklarına karar veriniz.(3+3+3+3+3=15 puan)

Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı ahval’dir. ( Y )
Tanzimat Edebiyatının birinci nesli, “sanat sanat içindir” anlayışını savunurken Tanzimat’ın ikinci nesli “sanat halk içindir” anlayışını benimsemiştir. ( Y )

İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır. ( D )

Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur. ( Y )
Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk antoloji kitabıdır. ( D )

2.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)

İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi dir.

İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis ilk özel gazete ise

Tercüman-ı Ahval dır.

Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Silistre dir.

3.Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın özellikleri göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5)

a) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın Birinci Dönemi’nde şiire, özgürlük, vatan, adalet gibi kavramlar girmiştir.
b) Klasik Türk Edebiyatı’ndaki bütün nazım şekilleri bırakılmıştır.
c) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın İkinci Dönemi’nde şiirin konusu nazım şekilleri genişletilmiştir.
d) Hikâye, roman, tiyatro türlerine, ilkin, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nda yerli örnekler verilmiştir.
e) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’nın romanı, genellikle romantizmin etkisindedir.

4.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? (5)
a) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
b) Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
c) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
d) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
e) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

Erol AYDIN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yukarıdaki Sınav Soruları ve Cevaplarının tamamını İNDİREBİLİRSİNİZ.

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Akrebin Aşkı
Yeni Site