Custom Search

10. Sınıf Şubat Dönemi Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

11 Mart 2013

Aşağıda Dosyanın Bir Kısmı Verilmiştir.

S.1. 15. yüzyılın ünlü şairlerindendir. Harname adlı mesnevisi meşhurdur.İran şairi nizaminin Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini Türkçeye çevirmiştir.Bu çeviri Türkçenin en iyi Hüsrev ile Şirin hikayesi olarak bilinir.
Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir? (5 p.)
…………………………………………………………………………………

C.1.Şeyhi – Fuzuli ( 5+5=10p)

16. yüzyılşairlerindendir.Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır.Lirik bir anlatımı vardır.Şikayetname, Beng ü Bade, Türkçe Divanı, Farsça Divanı ve Arapça Divanı vardır. Su Kasidesi ile peygamber Efendimizi övmüştür.
Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir.(5p)

S.2.İslami Dönemde ilk dil ve edebiyat ürünlerini ve bu ürünleri yazanları aşağıya yazınız.10p

C.2.

Divan-ı Lügati’t Türk– Kaşgarlı Mahmut ( 10=2+2+3+3)
Divan-ı Hikmet– Ahmet Yesevi
Atabetü’l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki
Kutadgu Bilig– Ahmet Yesevi

S.3. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız. (2+2+2+2+2=10 p.)
İskendername:
Battalname:
Mantıku’t Tayr:
Makalat:
Hayriye:

C.3.

İskendername: Ahmedi (2+2+2+2+2=10P)
Battalname: Anonim
Mantıku’t Tayr: Gülşehri
Makalat: Hacı Bektaş Veli
Hayriye: Nabi

S.4.Aşağıdaki dizelerde yapılmış söz sanatlarını bularak sebepleriyle birlikte altlarındaki boşluğa yazınız (10 p.)
Güzeller mihribân olmaz dimek yanlışdur ey Baki
Olur vallahi billahi heman yalvarı görsünler

( Yalvar :1. yalvarmak 2. Eskiden İran’ın para birimi)

C.4.

 “Yalvar” kelimesinde Tevriye var. (10P)

S. 5. Birinci sütunda Türk destanların adları, ikinci sütunda bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları verilmiştir. Bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra, o devletin önündeki harfi ilgili destanın solundaki parantez içine yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
I. Sütun II. Sütun
( ) Gılgamış A) Uygur
( ) Şu B )Hun
( ) Ergenekon C )Saka
( ) Türeyiş D) Sümerler
( ) Oğuz Kağan E) Göktürkler

C.5.

I. Sütun               II. Sütun
( ) Gılgamış             A) Sümer
( ) Şu                         B )Saka
( ) Ergenekon        C )Göktürk
( ) Türeyiş               D) Uygur
( ) Oğuz Kağan        E) Hun
(2+2+2+2+2=10P)

S.6.Aşağıdaki koşmaların çeşitlerini altlarına yazınız.(5+5=10 p.)
Elin kapısında karavaş olan
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.
…………………………………………

Bir yiğit cidasın almış atıyor
Ağ elleri kızıl kana batıyor
Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor
Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur.
………………………………………………

C.6. Taşlama – Koçaklama (5+5=10P)

Baskın ÖZDOĞRU
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yukarıdaki Sınav Soruları ve Cevaplarının tamamını İNDİREBİLİRSİNİZ.

 Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Mehmet Akif ERSOY’ un Hayatı
Yeni Site